W Krynicy rozpoczęło się Drugie Forum Polonijne

Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest miejsce dla Polonii  – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 września 2017 r. otwierając  Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju.

Zdaniem marszałka Forum Ekonomiczne w Krynicy to bardzo dobre miejsce, gdzie spotykają się politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i od dwóch lat przyjeżdżają przedstawiciele Polonii. To miejsce, w ocenie marszałka, powinno sprzyjać integracji Polonii. Stwarza ono szansę do wspólnej pracy na rzecz Polski.

Marszałek podkreślił, że Polonia to ogromny potencjał Polski poza granicami, którego nie można zmarnować. S. Karczewski powiedział, że po raz pierwszy w minionym roku więcej ludzi przyjechało do Polski niż opuściło nasz kraj. To według marszałka świadczy o sukcesie Polski. „Chciałbym, by coraz więcej Polaków wracało do ojczyzny, a ci, którzy zdecydują się pozostać za granicą będą z nami współpracować”.

Dwudniowe Forum Polonijne w ramach XXVII Forum Ekonomicznego rozpoczęło się od panelu poświęconego roli mediów w budowaniu tożsamości wśród Polonii i Polaków poza granicami.  Senator Artur Warzocha, który był moderatorem tej części pokreślił, że media, zarówno polskie jak i Polonijne, w swojej wieloletniej historii wielokrotnie udowodniły, że potrafią integrować to środowisko.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, przypomniał, że wspólnota to ludzie, których łączy przede wszystkim  historia, kultura, język, tożsamość i religia. Podkreślił, że jeszcze kilkanaście lat temu głód „wiedzy o Polsce” był szczególnie widoczny w krajach misyjnych oddalonych wiele tysięcy kilometrów od Polski. Obecnie, dzięki upowszechnieniu internetu,   mediom społecznościowym, sytuacja w tych państwach poprawiła się.

Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta zaznaczył,  że w prezydenturze Andrzeja Dudy jest widoczne jak bardzo docenia rolę Polaków poza granicami Polski w kreowaniu wizerunku  państwa. Dodał, że „media polskie to misja”, a „tożsamość to łączność z Polską lub polskością”. Minister zaznaczył, że istotne są dwa rodzaje mediów. „Są media zdefiniowane na program polonijny, tak jak TVP Polonia, ale także takie, które w ramach swojej misji chcą  publikować  informacje ważne dla Polonii i Polaków za granicą, a także ich rodzin pozostałych w kraju, np. telewizje Trwam i Republika.” – mówił.

Wszyscy zgodzili się, że największym wyzwaniem jest zainteresowanie młodych ludzi, którzy odchodzą od śledzenia informacji w telewizji, kosztem Internetu oraz trafianie z konkretnym przekazem do określonych skupisk ludzi. Media oprócz tej oczywistej roli informacyjnej mają wielki udział w budowaniu wizerunku Polski.

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, prezentując historię mediów polonijnych, podkreśliła, że to waśnie te wydarzenia miały ogromy wpływ na to, w jakim kształcie media polonijne obecnie funkcjonują. „Po upadku bloku wschodniego trzy wartości, z którymi obecnie mamy także do czynienia, były fundamentem do budowania mediów polonijnych”. Po pierwsze była to konspiracyjna edukacja, gdzie rodziła się potrzeba wyjścia na zewnątrz; po drugie potrzeba kontaktu z krajem; po trzecie polska rodzina.

Dyrektor TVP Polonia, Magdalena Tadeusiak podkreśliła, że reprezentowana przez nią telewizja należy do najstarszych. „Jesteśmy anteną, która nadaje dla 21 mln Polaków. Mamy swoich stałych odbiorów. Naszą rolą jest ciągłe podtrzymywanie, nie tylko więzi z Polską, ale także samego pragnienia poczucia więzi” – mówiła.

Celem Forum Polonijnego jest włączenie Polaków  żyjących z dala od ojczyzny do udziału w ważnych wydarzeniach w naszym kraju, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Forum w Krynicy jest także okazją do dyskusji nad istotnymi sprawami dla Polonii i Polaków za granicą. Gospodarzem Forum Polonijnego, tak jak w zeszłym roku, będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Na tegoroczne Forum Polonijne złoży się pięć paneli dyskusyjnych: „Nowe i tradycyjne media w kreowaniu polskiej tożsamości wśród Polonii i Polaków za granicą”, „Aktywizacja zawodowa i społeczna repatriantów oraz Polaków ze Wschodu – wyrównywanie szans”, „Doświadczenia i wyzwania dyplomacji ekonomicznej”, „Marka Polska – niedoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, „Rola pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą”.

W dyskusjach panelowych wezmą udział politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Polonii.

Polonijne Forum Ekonomiczne będzie się odbywało w Domu Forum w sali „Polonia”, w kompleksie konferencyjnym rozmieszczonym wokół Deptaka w Krynicy.

Organizatorami Forum są: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ekonomicznego oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Źróło: Senat RP