W Krynicy podpisano umowę w sprawie zorganizowania X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

Podczas trwającego w Krynicy XXVI Forum Ekonomicznego została podpisana umowa w sprawie zorganizowania w Rzeszowie X Forum Europa – Ukraina w styczniu 2017 roku.

Stosowny dokument 7 września podpisali Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w obecności Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza.

„Obecnie mamy wyjątkowy czas, kiedy nasi partnerzy na Ukrainie oczekują od nas aktywności oraz wsparcia w ich dążeniu do jak najlepszych stosunków z UE” – powiedział Zygmunt Berdychowski.

„Bardzo się cieszę, że tak ważna impreza odbędzie się w naszym województwie. Kontynuujemy nasze działania współpracy z Ukrainą. Niedawno wróciliśmy ze Lwowa z Festiwalu Partnerstwa. Liczymy, że współpraca naszego regionu z Ukrainą będzie miała mocniejsze podłoże gospodarcze. Takie forum będzie z pewnością miejscem wymiany doświadczeń, kontaktów między partnerami ukraińskimi a resztą Europy, a także miejscem rozmów na temat przyszłości relacji Unii Europejskiej z Ukrainą” – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

„Czujemy się zaszczyceni, że impreza tej rangi odbędzie się w Rzeszowie. To już dziesiąta edycja forum, wcześniejsze organizowano m.in. w Łodzi czy w Kijowie. Rzeszów i Podkarpacie wydają się być naturalnym miejscem odpowiednim nie tylko ze względów geograficznych – powiedział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Z kolei minister Dawid Jackiewicz zadeklarował wsparcie i współpracę przy organizacji tego wydarzenia.

Przypomnijmy, że poprzednie, dziewiąte, Forum Europa – Ukraina odbyło się w styczniu 2016 roku w Łodzi.