W Krakowie o różnych źródłach finansowania rozwoju polskich regionów

Marta Bruczuk-Figiel

V Europejski Kongres Samorządów zbliża się wielkimi krokami. 8-9 kwietnia do Krakowa przyjadą najważniejsi przedstawiciele władzy lokalnej w Polsce. Nie od dziś wiadomo, że samorząd chciałby mieć do dyspozycji więcej pieniędzy niż ma w tej chwili. Nic dziwnego, że podczas Kongresu rozmowy będą toczyły się także na tematy powiązane z finansowaniem gmin, miast, powiatów i województw.

Patrząc na inwestycyjny rozwój polskich miast i regionów, możemy śmiało powiedzieć, że ostatnie lata były niezwykle udane. Dzięki realizowanym przy pomocy środków unijnych projektom, mamy się czym pochwalić, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Nie ulega jednak wątpliwości, że nowa unijna perspektywa finansowa będzie różniła się od poprzedniej. Polskie samorządy będą miały do dyspozycji mniej środków na politykę spójności i nowe inwestycje, niż miało to miejsce dotychczas. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania przez nie innych źródeł finansowania. Dodatkowo, optymalizacja zwrotnych źródeł finansowania przez jednostki samorządowego jest konieczna i aktualna, z uwagi na wzrastający dług publicz­ny w Polsce. Samorządy muszą zmierzyć się więc z takimi wyzwaniami, jak choćby długoterminowe planowanie i ekonomiczna analiza projektów inwestycyjnych pod kątem właściwego doboru instrumentów finansowania.

Rozmowy o pozyskiwaniu kapitału trwają w regionach już od pewnego czasu. Nadal popularnymi formami pozyskiwania finansowania rozwoju lokalnego pozostają kredyty, pożyczki i obligacje komunalne. Coraz częściej samorządy sięgają również po wciąż niedoceniane formy pozyskiwania środków: partnerstwo publiczno – prywatne, wykup wierzytelności, leasing zwrotny. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również alternatywne, zwrotne źródło finan­sowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, którym jest publiczna emisja obligacji na rynku Catalyst.

Które z alternatywnych źródeł finansowania mogą przynieść najbardziej wymierne korzyści dla regionu i jego mieszkańców? Z jakimi wyzwaniami związanymi z gospodarowaniem budżetem będą musieli zmierzyć się samorządowcy w najbliższych latach? W jaki sposób przyciągnąć do regionu biznes? Odpowiedzi na te pytania, podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów, postarają się udzielić eksperci biorący udział w debacie: Alternatywne źródła finansowania rozwoju polskich regionów w kontekście nowej perspektywy finansowej UE.

Panel dyskusyjny poprowadzi niekwestionowany autorytet w dziedzinie ekonomii – Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, wieloletni prezes zarządu Banku Pekao S.A. oraz przewodniczący Rady Partnerów Ernst & Young.

Z tematem zmierzy się także Olgierd Geblewicz – marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 roku jest członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011). Marszałek Geblewicz  od 2011 roku należy do Komitetu Regionów (od 2015 roku wiceprzewodniczący Komisji CIVEX). Od dwóch lat pełni również funkcję prezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spodziewamy się trudnych i efektywnych rozmów nad budżetami miast i regionów.