Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego o pozyskiwaniu inwestorów podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Aleksandra Kaczorowska

Rozpoznawalność na rynku międzynarodowym to cel wielu firm, ale także marzenie władz regionalnych. Inwestycje można przeliczać na pieniądze, ale dla samorządów nie mniej ważna jest inna kalkulacja – na powstałe miejsca pracy. Jak zaistnieć na rynku globalnym i pozyskać zagranicznych inwestorów? – o tym w międzynarodowych gronie przedstawicieli biznesu i samorządu podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów będzie mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Cezary Przybylski pełni funkcję marszałka województwa dolnośląskiego od 2014, choć jego działalność w samorządzie rozpoczęła się już w latach 90 – dwukrotnie był między innymi  starostą powiatu bolesławieckiego. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. Angażuje się w działalność na rzecz edukacji (przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem szkoły), rozwoju gospodarczego oraz kultury.

Jaka jest recepta na sukces?  Jak skutecznie stosować narzędzia marketingu terytorialnego, aby przyciągnąć inwestorów? Poza marszałkiem Cezarym Przybylskim udział w panelu Jak zaistnieć na rynku globalnym i pozyskać zagranicznych inwestorów? potwierdzili także między innymi: Puyuelo Marc, Manager ds. Promocji Inwestycji Zagranicznych, Catalonia Trade & Investment Agency (Hiszpania), Ebralidze David, Członek Zarządu, Tbilinvest (Gruzja), Rafal Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Z perspektywy polityki i biznesu spróbują oni odpowiedzieć na szereg pytań związanych z globalną rozpoznawalnością i atrakcyjnością inwestycyjną: jak dziś buduje się markę? Jak skutecznie się promować aby przyciągnąć inwestorów? Czego biznes i samorządy mogą się od siebie nauczyć?

Jako wstęp do dyskusji o inwestowaniu w samorządy proponujemy rozmowę z marszałkiem Cezarym Przybylskim:

Panie Marszałku, jakie działania promujące markę regionu podejmuje Województwo Dolnośląskie, aby zaistnieć na rynkach zagranicznych?

Staramy się promować Dolny Śląsk wszystkimi przedsięwzięciami, w jakich bierzemy udział. Niezależnie czy jest to zwyczajowe, robocze spotkanie z którymś z naszych najbliższych sąsiadów, czy misja gospodarcza na drugim końcu świata, angażujemy w nie zawsze naszych najlepszych ludzi. Dzięki temu mam pewność, że wszyscy nasi partnerzy traktują nas poważnie, a wspólne przedsięwzięcia kończą się sukcesami.

Zaczynając od naszych najbliższych sąsiadów – zarówno z niemieckimi regionami Dolną Saksonią, jak i Brandenburgią oraz ulokowanym wokół Pragi Krajem Środkowoczeskim organizujemy branżowe seminaria i fora gospodarcze. Bierzemy udział w targach turystycznych i organizujemy spotkania B2B dla touroperatorów.  Rozwijamy także kontakty kulturalne. Jesteśmy ponadto obecni w inicjatywie Partnerstwa Odry, skupiającej polskie województwa i niemieckie landy położone wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, której celem jest zacieśnianie współpracy transgranicznej
i międzyregionalnej.

Międzynarodowa aktywność województwa  obejmuje także działania realizowane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Poza Ukrainą, prowadzimy szeroką współpracę z Autonomiczną Republiką Adżarii z Gruzji. Dzięki tym kontaktom dolnośląska marka obecna jest m.in. na branżowych targach turystycznych w Batumi. Z myślą o wzajemnej promocji organizujemy press i media tour zarówno dla polskich, jak i gruzińskich  dziennikarzy i touroperatorów. Wspieramy regionalną gospodarkę poprzez organizację misji ekonomicznych, biznes forum i spotkań B2B a także, promujemy  polski know-how m.in. w dziedzinie rolnictwa, w tym głównie przechowywania i przetwórstwa produktów rolnych. Realizujemy przedsięwzięcia, dzięki którym dolnośląska marka znana jest w Adżarii również w dziedzinie edukacji i kultury. Wspieramy współpracę teatrów, organizujemy wymiany artystyczne i wydarzenia kulturalne. Swój wkład w promocję Dolnego Śląska i Adżarii mają także regionalne ośrodki telewizyjne. Nasza działalność dotyczy wielu dziedzin, wśród których wymienić należy dodatkowo medycynę i szkolnictwo wyższe. Gruzińscy lekarze i pracownicy służby zdrowia odbywają staże medyczne na Dolnym Śląsku a obie strony korzystają ze wzajemnej wymiany na temat funkcjonowania szpitali regionalnych oraz doświadczeń medycznych i technologii w sferze transplantologii, mikrochirurgii, ratownictwa medycznego, zastosowania komórek macierzystych itd. W zakresie szkolnictwa wyższego organizowana jest wymiana studentów i kadry naukowej z Państwowego Uniwersytetu w Batumi i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia. Nie zapominamy także o  promocji dolnośląskich uczelni wyższych wśród młodzieży z Gruzji.

Z powodów historycznych Województwo Dolnośląskie nawiązało współpracę z Republiką Serbską w Bośni i Hercegowinie. Po II wojnie światowej na terenie naszego regionu osiedliło się ok. 18 tys. osób polskiego pochodzenia, którzy przybyli z Bośni. Byli to potomkowie Polaków, którzy w XIX w. wyemigrowali z Galicji do Bośni. Do głównych dziedzin współpracy na tym polu należą: gospodarka, transport, ochrona środowiska, administracja, kultura, turystyka, edukacja, nauka i technologie oraz kwestia wykorzystania środków UE na wsparcie rozwoju regionalnego.

Województwo Dolnośląskie stale zaznacza swoją obecność w Unii Europejskiej dzięki działalności Regionalnego Biura w Brukseli.  Poza monitorowaniem polityk UE istotnych dla Dolnego Śląska oraz reprezentowaniem regionalnych interesów w instytucjach UE, przedstawicielstwo inicjuje działania promujące dolnośląską markę.

Europejskim regionem partnerskim Dolnego Śląska jest szwedzki Västmanland, z którym współpracujemy w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, a także współpracy uczelni wyższych i ośrodków naukowo – badawczych oraz  infrastruktury.

Od czerwca ubiegłego roku współpracujemy z chińską Prowincją Anhui.  Za nami misja gospodarcza, której celem było omówienie kwestii dotyczących wymiany handlowej, naukowej, kulturalnej oraz promocji turystyki. W trakcie misji odbyło się forum gospodarcze skierowane zarówno do inwestorów chińskich jak i przedsiębiorców zainteresowanych wymianą handlową z podmiotami z Dolnego Śląska. Poza gospodarką i wsparciem wymiany handlowej naszym celem jest rozwój kontaktów w zakresie nauki i technologii, edukacji, kultury, zdrowia, turystyki, rolnictwa, współpracy izb handlowych i przemysłowych, wymiany młodzieży, współpracy uczelni wyższych. Jako region uczestniczymy w wielu branżowych wydarzeniach.

Jakie dostępne instrumenty wskazałby Pan jako najskuteczniejsze wpływające na wzrost inwestycji i rozkwit turystyki?

Najistotniejszym instrumentem będącym w dyspozycji samorządu województwa są z pewnością fundusze unijne. To właśnie z tych pieniędzy realizowanych jest najwięcej inwestycji drogowych czy infrastrukturalnych. Bez nich nie ma też mowy o rozwoju turystyki, ani o stworzeniu atrakcyjnych warunków dla inwestorów. Finanse to jednak nie wszystko. Innym istotnym narzędziem jest Strategia Rozwoju Dolnego Śląska – dokument który wskazuje potrzeby regionu oraz sposoby ich realizacji.

Z unijnego budżetu nasze województwo uzyskało na lata 2014-2020 prawie 9 mld złotych. Pieniądze unijne pomogły nam wybudować nowe drogi, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie. Pomogły ratować dolnośląskie zabytki, przeprowadzić rewitalizacje wielu miast czy doinwestować służbę zdrowia. To też wsparcie m.in. dla naszych przedsiębiorców, szkół, uczelni i ośrodków badawczych, a także organizacji pozarządowych. Najwięcej pieniędzy z tej puli przeznaczyliśmy na transport i zakup taboru kolejowego dla Kolei Dolnośląskich. Dzięki tym inwestycjom w znaczny sposób poprawiliśmy standard poróżowania w regionie. Wyremontowane drogi wojewódzkie, również nowo powstałe takie jak Wschodnia Obwodnica Wrocławia, a także obwodnice miast i mosty stanowią transportowy krwiobieg regionu. To z kolei zachęca przedsiębiorców do lokowania swoich inwestycji na Dolnym Śląsku.

Wśród projektów dedykowanych turystyce najistotniejsze wydają się być te dedykowane turystyce rowerowej. 3 najważniejsze realizowane teraz na Dolnym Śląsku to: Dolnośląska Autostrada Rowerowa, Singletrack Glacensis w Kotlinie Kłodzkiej oraz Blue Velo – Odrzańska Trasa Rowerowa. Dolnośląska Autostrada Rowerowa to nic innego jak 150 km tras rowerowych na terenie 6 gmin Doliny Baryczy, biegnących głównie wzdłuż trasy kolei wąskotorowej za ponad 60 mln zł. Singletrack Glacensis to 133 km tras rowerowych, które realizuje wspólnie 7 gmin w Kotlinie Kłodzkiej. Największe przedsięwzięcie to Blue Velo – Odrzańska Trasa Rowerowa – czyli wspólna inicjatywa 5 województw: śląskiego, opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego. Ten projekt zakłada budowę niemal 400-kilometrowej trasy dla rowerzystów  przebiegającej po obu stronach Odry przez teren 25 gmin

Ale to nie wszystko, realizujemy też wartą ponad 100 mln zł inwestycję na Polanie Jakuszyckiej, czyli Dolnośląskie Centrum Sportu.  Powstaje tam jeden z najnowocześniejszych w Polsce i w Środkowej Europie ośrodków biathlonu i narciarstwa biegowego, gdzie będzie można organizować zawody w randze mistrzostw świata. Jednocześnie amatorzy, nie tylko sportów zimowych, ale i aktywnego spędzania czasu, będą mogli korzystać z tego obiektu przez cały rok. Poza trasami biegowymi i biathlonowymi, powstanie tam również boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna, rolkostrada, kryta pływalnia, górka saneczkowa i rowerowa dla dzieci i młodzieży. Będą tam miejsca noclegowe, sale konferencyjne i szkoleniowe, muzeum sportów zimowych, centrum odnowy biologicznej z saunarium i dużą siłownią, tunele dla zawodników i trenerów łączące szatnie i część treningową ze strefą startu oraz strzelnicą, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, rolek i rowerów, kabiny do smarowania nart.

Co Pan Marszałek uważa za kluczowe w dobrym zarządzaniu regionem?

Sukces zawdzięczamy w ogromnej mierze dobrej współpracy samorządów różnych szczebli. Nasze kompetencje, jako samorządowców, są podzielone i tylko przy zachowaniu pełnej współpracy, ale również wzajemnym zrozumieniu, możemy w pełni realizować zobowiązania wobec wyborców.

Niezwykle istotne są również dobre relacje, jakie samorządy budują między środowiskami gospodarczym, naukowym, a także trzecim sektorem czyli organizacjami pozarządowymi. Wszystkie te środowiska dysponują ogromnymi potencjałami, ale jedynie przy umiejętnym ich połączeniu i wykorzystaniu pojawia się szansa na wspólne przedsięwzięcia i sukcesy.

Wreszcie ostatni element, czyli współpraca rządu i samorządu. Bez niej niezwykle trudno realizować politykę zrównoważonego rozwoju.

Jak ważna jest rola takich konferencji jak Europejski Kongres Samorządów?

Kongres samorządów to spotkanie wyjątkowego grona osób. Liderzy samorządowi, regionalne elity, a także przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i administracji państwowej tworzą grono decydentów, w gronie których warto przedyskutować najpilniejsze tematy związane z naszymi regionami.

Najistotniejszym celem tego typu wydarzeń jest właśnie stworzenie możliwości wymiany opinii i poglądów oraz wspólna debata. Wypracowane podczas takich rozmów rozwiązania i propozycje przekuwane są następnie w konkretne decyzje. To najlepsza definicja samorządności. Spotykamy się po to aby dyskutować o potrzebach i wyzwaniach jakie przed nami stoją, wypracowujemy rozwiązania, a następnie wcielamy je w życie. Tego oczekują od nas nasi wyborcy, a pamiętajmy, że mamy wobec nich konkretne zobowiązania.

Do V Europejskiego Kongresu Samorządów został miesiąc. Już w dniach 8-9 kwietnia spotkamy się w Krakowie w ICE Kraków Congress Centre, gdzie będziemy dyskutować o najaktualniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.