VIII Gajdarowskie Forum: przyszłość gospodarki Rosji według Aleksieja Kudrina


20.01.2017 – Olga Sokołowska

Kolejne Gajdarowskie Forum Ekonomiczne, miejsce ważnych debat rosyjskich liberałów odbyło się w Moskwie 12-14 stycznia 2017 roku. Wśród mówców wystąpili; premier FR D. Miedwiediew, b. prezydent Finlandii T. Hallonen, b. prezydent Czech V. Klaus, b. premier Polski M. Belka, naczelny redaktor The Financial Times M. Woolf, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego A. hr Lambsdorf, I z-ca prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego David Lipton, b. wicepremier i minister finansów Rosji, obecnie przewodniczący Rady Centrum Opracowań Strategicznych A. Kudrin i inni. Wystąpienie ostatniego z wymienionych zaliczono do najważniejszych wydarzeń forum. Przedstawił bowiem najbardziej trudne kwestie rosyjskiej gospodarki, definiując je jako pięć wyzwań: 1. wyzwanie demograficzne, 2. niedostatek inwestycji, w tym sankcje i zdystansowanie się od rynków światowych, 3. zapóźnienie technologiczne, 4. niską wydajność i 5. niską jakość zarządzania państwem.

Uczestnikom forum zaproponowano głosowanie, by odpowiedzieć, które z wyzwań oceniają jako najważniejsze w perspektywie lat 2018-2024. Większość wybrała „nieefektywność zarządzania państwem (30,3 proc.), na drugim miejscu znalazło się zapóźnienie technologiczne (26 proc.), na trzecim – izolacja od rynków zewnętrznych (19,4 proc.).

Sam A. Kudrin uznał wyzwanie technologiczne uznał za główne, twierdząc iż może ono spowodować „skurczenie się potencjału ekonomicznego i obniżenie poziomu życia obywateli”. Określone ryzyka powstaną też w sferze zdolności obronnej. Według Kurdina, Rosja winna na wzór innych państw „aktywnie rozwijać programy zrywów technologicznych”, a także „niezbędne jest forsowanie cyfryzacji wszystkich procesów”

Podczas forum wyrażano opinię, że kierowane przez Kudrina Centrum ma za zadanie wypracować wyborczy program ekonomiczny dla W. Putina – w przypadku udziału w wyborach prezydenckich 2018 roku. Nadzieję na to, ze obecny prezydent weźmie udział w wyborach wyraził kilka dni temu rzecznik prasowy Kremla D. Pieskow.

Spekuluje się też, ze kandydatem na premiera będzie A. Kudrin.