VII Forum Regionów Forum Ekonomicznego (2013)
Krynica – Zdrój 3-5 września 2013 r.

Już po raz siódmy liderzy środowiska samorządowego spotkali się  na Forum Regionów w Krynicy-Zdroju. Podczas tegorocznej konferencji poruszane były tematy dotyczące m.in. finansów samorządów, rozwoju regionalnego, polityki spójności, ochrony środowiska, transportu publicznego,  współpracy międzynarodowej, gospodarki odpadami komunalnymi oraz źródeł finansowania kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.

Ważne tematy, wpływowi goście

Forum Regionów stwarza okazję do bezpośredniej debaty między władzami samorządowymi a przedstawicielami administracji centralnej i decydentami w strukturach Unii Europejskiej. W  obradach tegorocznej konferencji uczestniczyli m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego; Marcin Korolec Minister Środowiska; Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Kraszewski – Profesor, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii, Środowiska, Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Marek Ratajczak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leszek Jasiński, Profesor, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,  Zoltán Cséfalvay Wiceminister Gospodarki Węgier, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK i Bernard Soulage, Wiceprzewodniczący ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych z Francji, Simon David Ellis, Główny Ekonomista ds. Transportu Banku Światowego, Jacek Sadowy,  Prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Lech Witecki, Dyrektor Generalny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  Andrzej Duda,  Poseł,   Rafał Grupiński, Poseł, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,   Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów RP (2005-2006), Przewodniczący Rady Programowej Forum Regionów, Piotr Gliński, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie „Program dla Polski”, Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek, Sejm RP, Francesco Boccia, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Skarbu i Planowania, Izba Deputowanych, Włochy, Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska, Ryszard Petru, Partner, PwC, Manuel Mota, CEO,  Mota-Engil Central Europe S.A., Portugalia, Bożena Lublińska-Kasprzak,Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Tadeusz Arkit, Poseł, Sejm, Jerzy Hausner, Kierownik Katedry GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Do Krynicy przybyli również przedstawiciele strony samorządowej w tym m.in.: Prezydenci Krakowa - Jacek Majchrowski, Katowic  – Piotr Uszok, Łodzi – Hanna Zdanowska; Lublina – Krzysztof Żuk,  Ostrowa Wielkopolskiego – Jarosław Urbaniak, Przemyśla – Robert Choma, Ostrowca Świętokrzyskiego –Jarosław Wilczyński, Siemianowic Śląskich – Jacek Guzy, Jaworzna - Paweł Silbert, Słupska - Maciej Kobyliński, Puław -Janusz Grobel,  z-ca prezydenta Rzeszowa-  Marek Ustrobiński,  marszałkowie województw: Łódzkiego - Witold Stępień; Małopolskiego - Marek Sowa, Śląskiego - Mirosław Sekuła, Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas, Dolnośląskiego - Rafał Jurkowlaniec, Podkarpackiego - Władysław Ortyl.

Zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej były jednymi z głównych tematów drugiego dnia Forum Regionów. W panelu poświęconym polityce spójności po 2013 r. uczestniczyła minister Elżbieta Bieńkowska. – Poprzednia jak i obecna perspektywa finansowa pokazały, że europejskie środki wydajemy efektywnie. Nauczyliśmy się po nie sięgać i inwestować z korzyścią dla gospodarki – zaznaczyła minister rozwoju regionalnego na spotkaniu, którego tematem była polityka spójności 2014-2020. Jego uczestnicy dyskutowali m.in. o obowiązujących w nowym okresie programowania zasadach, a także o określonych przez Strategię Europa 2020 wyzwaniach stojących przed Unią Europejską.

Natomiast wiceminister Paweł Orłowski wygłosił wykład nt. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na lata 2014-2020. Podczas wykładu wiceminister Orłowski mówił przede wszystkim o kształcie i zakresie EFS po 2013 r. – Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, nastąpi decentralizacja zarządzania funduszami strukturalnymi. Oznacza to, że regiony zarządzać będą większą niż obecnie pulą unijnych środków. W kontekście EFS proponuje się, aby na poczet programu krajowego będącego „następcą” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczyć 28 proc. środków, a pozostałe 72 proc. rozdysponować pomiędzy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – powiedział wiceszef resortu.

Gospodarka odpadami

Ważną częścią obrad Forum były debaty poświęcone gospodarce odpadami. Pod względem ilości odzyskiwanych odpadów komunalnych Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, a poprawę sytuacji ma zapewnić „reforma śmieciowa”.   Państwa członkowskie mają obowiązek dostosowania gospodarki odpadami do wysokich standardów unijnych. Komisja Europejska postawiła określone warunki na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy samorządy stać na nowoczesne technologie w rozwiązywaniu problemu recyklingu odpadów i energii.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  Wojciech Kozak podczas panelu "Recykling i odzysk energii z odpadów – innowacyjne technologie" przypomniał o krokach milowych, które Polska już zrobiła, ale podkreślał również, że mamy ambitne cele, niełatwe do osiągnięcia. Wciąż prawie 90 procent polskich śmieci trafia na składowiska. Nowe prawo o gospodarce odpadami nakłada na gminy obowiązek ich segregowania.

Program VII Forum Regionów do pobrania w PDF

Partner Główny

Partner Honorowy

Partnerzy

logonckrgb

 

 

fbserwis_PRINC_pos_CMYKm

 

Partnerzy medialni:

 

Onet

 

Logo_PM_PAP_145x75

 

Logo_Wprost_150x

 

do_rzeczy_logo

biznes

 

Wspolnota_150x28

 

Logo_PM_SerwisSamorzadowyPAP_150x35

 

 

EurActive.pl

 

logoMNP