Program

FORUM REGIONÓW
Ramowy program VI Forum Regionów
 
4-6 września 2012 r.
 
 
Wtorek, 4 września 2012 r.
Centrum Kongresowe, Krynica – Zdrój
Pijalnia Główna
SESJA PLENARNA XXII Forum Ekonomicznego, godz. 14:00 – 15:30
 
Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu
Europa stanęła wobec jednego z najpoważniejszych kryzysów w powojennej historii. Realizowany model integracji i system gospodarczy wymagają zmian. Wzrost gospodarczy czy zadłużanie się – to dylemat, wobec którego stają dzisiejsze społeczeństwa i rządy krajów Unii. Regres demokratyzacji w krajach Europy Środkowej budzi pytanie o europejską politykę wspierania demokracji oraz przyszłość tej części kontynentu. Pomysł na Europę bezpieczną i stabilną, bo zjednoczoną i współpracującą, jest ciągle pociągający, ale wymaga poważnych uzupełnień i nowych wizji. Co i jak zmieniać, aby w zglobalizowanym świecie Europa realizowała oczekiwania jej mieszkańców?
 
Dom Forum, sala Koncertowa
PANEL INAUGURACYJNY Forum Regionów, godz.16:00 – 17:00
 
Mechanizmy współpracy regionów w Europie. Przyszłość polityki regionalnej
Program rozwoju regionalnego jest realnym wsparciem dla rozwoju samorządności i niwelowania dysproporcji pomiędzy zróżnicowanymi regionami Unii Europejskiej. Jest mechanizmem, który szczytne cele polityczne przekłada na korzyści namacalne dla obywateli. Polityka regionalna jest jedną z najbardziej udanych strategii Unii Europejskiej. Jaką przyszłość będzie ona miała w nowej perspektywie budżetowej Unii? Jak wzmocnić mechanizmy tej polityki, aby była ona jeszcze bardziej efektywna?
 
Moderator:
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska
 
Paneliści:
Siim-Valmar Kiisler – Minister Spraw Regionalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Estonia
Martín Guillermo Ramirez – Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Association of European Border Regions (AEBR), Hiszpania
Dominique Favre – Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Szwajcaria
Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polska
Mykhailo Kostiuk – Przewodniczący, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Ukraina
Georg Milbradt – Były Premier , Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy
 
Dom Forum, Sala Koncertowa
SESJA PLENARNA XXII Forum Ekonomicznego, godz. 18:40-20:10
 
Ile państwa w gospodarce?
Nowa pokryzysowa rzeczywistość. Jak będzie wyglądał system polityczno-społeczny Europy po obecnym kryzysie. Coraz częściej słyszymy o rosnącej potrzebie zwiększenia roli państwa w gospodarce. Głównie ze względu na jego możliwości finansowe. Czy rzeczywiście czeka nas zwiększenie roli państwa w akcjonariacie firm? Co dalej z prywatyzacją, rozwojem kapitału prywatnego? Czy ta tendencja pozwoli gospodarce uniknąć kryzysu, czy poprawi jej efektywność?
 
Gala wręczenia nagród Forum Ekonomicznego oraz „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”
godz. 21.00 Pijalnia Główna
występ Orkiestry Opery Krakowskiej pod batutą Tomasza Tokarczyka.
 
Środa, 5 września 2012 r.
Muszyna, Hotel Activa
 
OFICJALNE ROZPOCZĘCIE OBRAD godz. 8:45
 
Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 
SESJA PLENARNA FORUM REGIONÓW godz. 9:00 – 10:00
 
Polityka regionalna czynnikiem inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020
W sercu europejskiej strategii Europa 2020 znajdują się innowacje, których rozwój wspiera program Unia Innowacji. Polityka Regionalna może uwolnić potencjał wzrostu UE poprzez promocję innowacji we wszystkich regionach, zapewniając przy tym komplementarność pomiędzy unijnym, krajowym i regionalnym wsparciem dla innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Polityka Regionalna jest podstawowym środkiem przełożenia priorytetów Unii Innowacji na działania praktyczne w terenie. Aby osiągnąć cel strategii Europa 2020, jakim jest inteligentny rozwój, należy zmobilizować cały potencjał innowacyjny regionów UE. Innowacje są istotne dla wszystkich regionów: zarówno dla tych dobrze rozwiniętych, by mogły pozostawać w czołówce, jak również dla pozostających w tyle, by mogły dogonić najlepszych.
 
Moderator:
Jacek Krupa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Polska
 
Paneliści:
Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska
Siim-Valmar Kiisler – Minister Spraw Regionalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Estonia
Michal Janeba - Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Czechy
Michèle Sabban – Przewodnicząca, Zgromadzenie Regionów Europy, Francja
Jean-Michele Creisson – Wiceprzewodniczący ds.Gospodarki i Zatrudnienia, Rada
Regionalna Rodan-Alpy, Francja
Marek Cywiński – Dyrektor Zarządzający, Kapsch Telematic Services, Polska
 
WYKŁAD godz. 10:00 – 10:20
 
Perspektywy współpracy gospodarczej Regionu Kurdystanu z europejskimi regionami
 
Gość specjalny:
Ali Sindi – Minister Planowania, Regionalny Rząd Kurdystanu, Irak
 
PRZERWA KAWOWA godz. 10:20 -10:40
 
SALA A
PANEL DYSKUSYJNY godz. 10:40 -11:40
 
Przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii
Miasta odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu gospodarki i terytorium Europy. W nowym okresie programowania funduszy europejskich miasta zajmują ważne miejsce. Rozwój obszarów miejskich jest jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki spójności. To w miastach powstają nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa, instytucje szkolnictwa wyższego, i to one mają istotne znaczenie dla osiągania spójności społecznej.
 
Moderator:
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska
 
Paneliści:
Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent m. st. Warszawy, Polska
Jarosław Kamiński – Wiceprezydent Wilna, Litwa
Gerard Marti Figueras Alba – Poseł, Parlament Katalonii, Hiszpania
Gerd Harms – Były Sekretarz Stanu, Doradca Polityczny i Gospodarczy, Rząd Kraju Związkowego Brandenburgii, Niemcy
Władysław Piskorz - Dyrektor Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Belgia
 
WYKŁAD godz. 11:40 -12:00
Dyscyplina finansów publicznych – cele i środki realizacji
 
Gość specjalny
Mirosław Sekuła, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
 
SALA B
WYKŁAD godz. 10:40 – 11:00
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania i dylematy.
 
Gość Specjalny:
Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Polska
 
PANEL DYSKUSYJNY godz. 11:00 – 12:00
Reforma śmieciowa – rewolucja w systemie gospodarowania odpadami
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje budząca wiele kontrowersji znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 857). Ustawa radykalnie zmieniła zasady wyboru podmiotów odbierających odpady, sposoby obliczania wysokości opłat, oraz kształt i zakres dokumentacji sprawozdawczej. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jak sprawnie przeprowadzić reformę, czy doświadczenia innych krajów europejskich pomogą rozwiązać trudności w jej wprowadzaniu w Polsce?
 
Moderator:
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Polska
 
Paneliści:
Jan Rączka – Prezes Zarządu, NFOŚiGW, Polska
Stephan Meyer - Członek, Parlament Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy
Ryszard Ścigała – Prezydent, Miasto Tarnów, Polska
Frank Hix – Burmistrz, Urząd Miejski Bad Sooden-Allendorf, Niemcy
Diego Martinez Juelvez – Dyrektor, Pronet ISE, Hiszpania
 
Udział w dyskusji
Franciszek Bachleda –Księdzularz – Radny, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska

 

SALA C
WARSZTATY godz. 11:00 – 12:00
 
Jakość usług w sektorze publicznym – skuteczne sposoby pomiaru
Pomiar jakości usług publicznych jest kluczem tak do efektywności działania administracji, jak i do stworzenia właściwych relacji między mieszkańcami i administracją. Mimo to wdrażanie systemów mierzenia jakości usług publicznych przebiega z dużymi oporami. Dlaczego? Jak bez dużych nakładów stworzyć i wdrożyć taki system? Czy mierzenie jakości usług jest dla administracji szansą, czy zagrożeniem?
 
Partner: Najwyższa Izba Kontroli
 
Prowadzący:
Wojciech Misiąg, Wiceprezes, Najwyższa Izba Kontroli, Polska
Andrzej Parafianowicz, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów
Krzysztof Pakoński, Główny Audytor, Urząd Miasta Krakowa, Polska
 
LUNCH godz.12:00 – 13:00
 
SALA A
PANEL DYSKUSYJNY godz. 13:00-14:20
 
„Inteligentne systemy transportowe w miastach”
Rola nowoczesnych technologii w zarządzaniu przestrzenią miejską to główny temat dyskusji podczas panelu. Światowe doświadczenia wskazują na coraz większe zainteresowanie samorządów rozwiązaniami, które wspierają procesy organizacji ruchu pojazdów, zarządzania miejscami parkingowymi oraz ochrony dróg lokalnych i stref wrażliwych. Podczas panelu zostaną również omówione takie kwestie jak: możliwość tworzenia dodatkowych źródeł dochodów dla samorządów oraz wpływ technologii ITS na jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców.
 
Moderator:
Wojciech Szeląg, Dziennikarz, Telewizja Polsat
 
Paneliści:
Paweł Stelmaszczyk - Dyrektor Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska, Belgia
Ana Paula Vitorino – Członek Komisji Spraw Gospodarczych, była Sekretarz Stanu d/s Transportu, Parlament, Portugalia
Marek Cywiński - Dyrektor Zarządzający, Kapsch Telematic Services , Polska
Karin Brundell-Freij - WSP Group, Szwecja
 
SALA B
PANEL DYSKUSYJNY godz.13:00 – 14:20
 
Kryzys, na który nas nie stać – bezrobocie wśród młodych. Kryzys ekonomiczny w regionach europejskich
W ciągu 27 lat swojej działalności Zgromadzenie Regionów Europy (AER) zebrało wiele dowodów na to, że regiony są skutecznymi podmiotami tworzącymi politykę zatrudnienia młodzieży. Przykładem tego jest projekt AER wdrażający dobre praktyki w tej dziedzinie. Niniejsza sesja umożliwi analizę problematyki bezrobocia młodych, a także tego w jaki sposób europejskie regiony znajdują skuteczne metody zwalczania tego problemu.
 
Partner: Zgromadzenie Regionów Europy
 
Moderator:
Pascal Goergen - Sekretarz Generalny, Zgromadzenie Regionów Europy, Francja
 
Paneliści:
Nicolas Schmit - Minister, Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia , Luksemburg
Jean-Luc Vanraes - Minister Rządu Bruksela-Region Stolicy, Parlament Regionu Bruksela – Stolica, Belgia
Pashk Gjoni – Przewodniczący, Rada Regionu Lezha, Albania
Alenka Jeraj – Przewodnicząca Komisji Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych, Zgromadzenie Narodowe, Słowenia
Kazimierz Marcinkiewicz – Prezes Rady Ministrów RP w latach 2005-2006, Polska
Reiner Kneifel-Haverkamp – Szef działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Ekonomicznej i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Niemcy
Jacek Pilawa – Przewodniczący Komisji Współpracy, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Polska
 
SALA C
WARSZTATY godz. 13:00-14:00
 
Proces Zamówień Publicznych a efektywne wydatkowanie środków w samorządzie
Inwestycje podejmowane na poziomie regionalnym są elementem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów. Z kolei sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizacja dużych projektów, w tym w szczególności projektów finansowanych ze środków unijnych, uzależnione są w dużej mierze od prawidłowego zastosowania procedur zamówień publicznych. Jakie są główne nieprawidłowości w stosowaniu procedur zamówień publicznych? Jak ustrzec się naruszenia przepisów w tym zakresie?
 
Partner: Urząd Zamówień Publicznych
 
Prowadzący:
Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Lech Witecki - Dyrektor Generalny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Joanna Szychowska – Naczelnik wydziału ds. legislacji w dyrektoriacie ds. zamówień publicznych Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej
 
PRZERWA KAWOWA 14:20 – 14:35
 
SALA A
PANEL DYSKUSYJNY godz. 14:35-15:35
 
Podnoszenie zdolności innowacyjnej regionów – moda czy konieczność?
Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od osiągnięcia dostatecznego poziomu w dziedzinie innowacyjności, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Programy Unii Europejskiej dotyczące regionalnych strategii innowacji są instrumentem wspierania regionów UE już od początku lat 90 oraz wymogiem prawidłowego funkcjonowania na jednolitym rynku Unii. Regionalne Strategie Innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy, stanowiąc podstawę do wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Czy podnoszenie innowacyjności regionów to tylko moda czy jedynie konieczność?
 
Moderator:
Martín Guillermo Ramirez - Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania
 
Paneliści:
Jose Ignacio Sanchez Amor – Deputowany, Wice Przewodniczący Parlamentarnego Zgromadzenia OBWE, Kongres Deputowanych, Kortezy Generalne, Hiszpania
Igor Chernyshenko – Zastępca Przewodniczącego Dumy Obwodowej, Administracja Obwodu Murmańskiego, Rosja
Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Polska
Jean-Michel Creisson – Wiceprzewodniczący ds. Gospodarki i Zatrudnienia, Rada Regionalna Rodan-Alpy, Francja Wojciech Szczepanik – Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), Polska
 
Komentator:
Valeriy Vorotin - Pierwszy Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Ukraina
 
Udział w dyskusji:
Grzegorz Biedroń – Radny, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska
 
SALA B
PANEL DYSKUSYJNY godz. 14:35 – 15:35
 
PPP a dług publiczny
Ujęcie projektów PPP w bilansie sektora instytucji samorządowych i rządowych ma istotny wpływ zarówno na poziom deficytu jak i długu publicznego, ujmowanych zarówno według krajowych reguł budżetowych, jak i dla potrzeb sprawozdawczości statycznej wynikających z regulacji Unii Europejskiej. W jaki sposób samorządy dostosowują się do wymagań regulacyjnych?
 
Moderator:
Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka  Sp. k.
Paneliści:
Hanna Zdanowska – Prezydent, Urząd Miasta Łodzi, Polska
Dmitriy Chemakin – Minister, Ministerstwo Przemysłu Obwodu Kaliningradzkiego, Rosja
Jerzy Widzyk – Pełnomocnik Zarządu, WARBUD SA, Polska
Bostjan Ferk - Założyciel i Dyrektor Zarządzający, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Słowenia
 
 
PRZERWA KAWOWA 15:35- 15: 50
 
SALA A
PANEL DYSKUSYJNY godz. 15:50-16:50
 
Europejskie pogranicza w poszukiwaniu wspólnych wartości
W ostatnich latach europejskie pogranicza stały się przedmiotem zainteresowań badaczy, którzy na ich obszarach dostrzegli wiele interesujących zjawisk i przemian, występujących obecnie w nowej formie i natężeniu. Przynależność państw do Unii Europejskiej nadaje nowy ton współpracy na terenach pogranicznych Państw Członkowskich. Jak zmieniają się europejskie pogranicza w obecnej perspektywie finansowej i cywilizacyjnej? W jaki sposób realizowane projekty transgraniczne wpływają na współpracę międzynarodową? Jak kształtują się relacje pograniczy z centrum kraju?
 
Partner: Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 
Moderator:
Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 
Paneliści:

Jose Antonio Ruiz de Casas - Menedżer Programu (EGTC), DG Regionów, Komisja Europejska, Hiszpania
Istvan Valerin Vakar - Wiceprzewodniczący, Rada Województwa Cluj, Rumunia
Frank Hix - Burmistrz, Urząd Miejski Bad Sooden-Allendorf, Niemcy
Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady, Związek Euroregion Tatry
 
Udział w dyskusji:
Jacek Soska – Wiceprzewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska
 
UROCZYSTA KOLACJA godz.17:00
 
Czwartek, 6 września 2012 r.
Centrum Kongresowe, Krynica –Zdrój
Pijalnia Główna
SESJA PLENARNA XXII Forum Ekonomicznego, godz. 9:00-10:30
 
Państwa postkomunistyczne – między marzeniami a rzeczywistością
Wielkie doświadczenie wolności, które doprowadziło do upadku systemu komunistycznego w Europie, otworzyło drogę do przemian i transformacji w regionie, nieporównywalnych do żadnego innego okresu. Jej hasłami stały się wolność wyboru i demokracja jako system polityczny, wolny rynek i otwarte granice. Jednak tempo transformacji i modernizacji oraz jej rezultaty w ogromnej mierze zależą od sytuacji poszczególnych krajów. Konieczna staje się refleksja o warunkach, przeszkodach i problemach które różnicują zarówno tempo jak i rezultaty transformacji.
 
Sala Restauracyjna
PANEL DYSKUSYJNY godz. 10:40 – 11:40
 
Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Europie Środkowo-Wschodniej
Stopień wykorzystania funduszy unijnych w krajach tj. Rumunia czy Bułgaria okazał się bardzo niski. Jednym z możliwych powodów jest zbyt restrykcyjne prawo, które w praktyce uniemożliwia prywatnym przedsiębiorcom czy stowarzyszeniom spełnienie wszystkich niezbędnych warunków (beneficjentami są prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe). Z drugiej strony, Polacy są uważani w tej dziedzinie za przykład godny naśladowania. Warto zastanowić się w jaki sposób interpretować unijną legislację by jednoznacznie określić zasady rozdziału środków i nie blokować dostępu do nich osobom zainteresowanym.
 
Moderator:
Gabriela Drăgan – Dyrektor Generalny , Instytut Europejski w Rumunii, Rumunia
 
Paneliści:
Mikołaj Dowgielewicz – Wicegubernator, Bank Rozwoju Rady Europy, Francja
Eugen Orlando Teodorovici – Radca Stanu , Kancelaria Premiera, Rumunia
Krzysztof Hetman – Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polska
Carlos Puente Martín – Członek, Grupa Team Europe, Komisja Europejska, Hiszpania
Radostina Angelova – Szefowa Gabinetu Ministra ds. Zarządzania Funduszami Unijnymi, Rada Ministrów, Bułgaria
 
Sala Restauracyjna
PANEL DYSKUSYJNY godz. 11:50-12:50
 
Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie
We współczesnym świecie bycie konkurencyjnym zależy od innowacji, których nie ma bez kreatywności, a ta z kolei jest uzależniona od szeroko rozumianej kultury. Jaki jest wpływ kultury na procesy społecznoekonomiczne? Jak inwestycje w infrastrukturę i działalność kulturalną kształtują przestrzeń publiczną i aktywność twórczą obywateli? Dlaczego lokalizacja takich inwestycji powinna być poprzedzona badaniami? Jak mądrze czerpać z doświadczeń europejskich i polskich przy tworzeniu strategii rozwoju?
 
Gość specjalny:
Monika Smoleń-Bromska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska
 
Moderator:
Jerzy Hausner – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
Paneliści:
Edwin Bendyk – Publicysta, Tygodnik Polityka, Polska
Krzysztof Dudek - Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury, Polska
Robert Palmer – Dyrektor, Dyrektoriat Kultury oraz Kulturowego i Naturalnego Dziedzictwa, Rada Europy, Wielka Brytania
Michael Schwarze-Rodrian – Przewodniczący Departamentu ds. Kontaktów Europejskich i Regionalnych, Związek Zagłębia Ruhry, Niemcy
 
PANEL DYSKUSYJNY godz. 13:00-14:00
 
Zielone miasta Europy
Jaki udział w zarządzaniu dużymi miastami ma polityka proekologiczna? W jakim stopniu europejskie miasta działają na rzecz zmniejszenia emisji CO2, troszczą się o obszary zieleni, inwestują w oczyszczalnie ścieków, starają się zmniejszyć zużycie wody?
 
Moderator:
Stefan Mironjuk – Koordynator ds. Efektywności Energetycznej, Urząd Miasta Banja Luka, Bośnia i Hercegowina
 
Paneliści:
Jose Luis Carneiro – Prezydent, MP, Ratusz m. Baiao, Portugalia
Anatoliy Semynoha – Przewodniczący Komitetu ds. Ekologii, Rada Najwyższa, Ukraina
Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta, Miasto Rzeszów, Polska
Alexander Nikulin – Dyrektor Departamentu Gospodarki Branżowej i Regionalnej, Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych, Rosja
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Polska
 
Sala Restauracyjna
PANEL DYSKUSYJNY godz. 14:10-15:10
 
Kultura: czy także europejska, nie tylko narodowa?
W ostatnich latach UE jest w coraz głębszym kryzysie, nie tylko z powodów ekonomicznych. Nasila się brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, odnawiają się zachowania nacjonalistyczne. Czy Unia zapomina, że genezą europejskiej wspólnoty jest idea działania na rzecz ludzi, a nie tylko konsumentów? Istnieje ponad 200 definicji kultury, więc należy dokładnie zdefiniować to, co my rozumiemy przez wyraz „kultura”, o której chcemy dyskutować. Nasz panel ma zadanie ustalić relacje pomiędzy kulturą a ekonomią i dać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest harmonijne zestawienie pojęć kultury narodowej z europejską.
 
Moderator:
Nikola Rasic – Członek Zarządu Europejskiej Unii Esperanto, Europejska Unia Esperanto, Holandia
 
Paneliści:
Zbigniew Galor – Profesor, Wykładowca – Socjolog, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Polska
Ilona Koutny - Kierownik Ugrofinistyki i Interlingwistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Węgry Jozef Reinvart – Departament Spraw UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Słowacja
Robert Ślusarek - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 
Pijalnia Główna
SESJA PLENARNAXXII Forum Ekonomicznego, godz.15:30-17:00
 
Kryzys demokracji – w poszukiwaniu przywództwa
Obecny kryzys Europy ujawnia że nie można oddzielić odpowiedzialności elity i jej przywódców od odpowiedzialności wybierających ją obywateli. Na trudności i kryzysy społeczeństwa zaczynają reagować poprzez wzrost nastrojów populistycznych i izolacjonizmy. Za tym wszystkim stoją elity, ludzie i ich światopoglądy, wyznawane wartości i dekalogi. Historia XX wieku pokazuje, jak bardzo takie sytuacje mogą być groźne. Pojawia się pytanie o to, czy demokracje są w stanie wyłaniać ludzi, którzy odpowiedzialnie i dalekowzrocznie mogą kierować państwami i instytucjami o globalnym zasięgu, zwłaszcza w sytuacji koniecznych i trudnych reform. Kto i jak przeprowadzi nas przez morze kryzysu ku ziemi obiecanej: technokraci czy wizjonerzy?
 
Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „LIDER Samorządu”
godz. 17:10 Dom Forum, Sala Koncertowa

BANKIET godz. 19:30