VI Forum Regionów (2012)
Muszyna i Krynica-Zdrój 4-6 września 2012

Forum Regionów to najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej. Jest to miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych.  

Od 2007 roku Forum Regionów jest integralnym wydarzeniem Forum Ekonomicznego, które na przestrzeni ostatnich 20 lat stało się największym i jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w skali Europy (2600 gości z 60 krajów świata, 140 paneli i wydarzeń specjalnych podzielonych na 12 bloków tematycznych). Jest także platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań blisko 300 liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, program Forum Regionów w 2012 roku jest bardziej zróżnicowany. Skłądać się będą na niego: sesje plenarne, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczyste gale zarówno w Krynicy-Zdrój jak i Muszynie. Na Forum będą poruszane tematy dotyczące: finansów samorządów, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, innowacji w regionach, współpracy transgranicznej, infrastruktury, informatyzacji i promocji regionów oraz polityki społecznej. Forum stanowi dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Samorządowcy różnych szczebli z Polski i krajów ościennych będą dyskutować z władzami państwowymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej o nurtujących ich problemach.

 

Szanowni Państwo,
Truizmem byłoby stwierdzenie, że dla Europy nadeszły niełatwe czasy, można bowiem powiedzieć, że jest to dla niej czas próby. Dotyczy to nie tylko turbulencji gospodarczych, których obecnie doświadcza, ale przede wszystkim wyłaniania się nowego kształtu europejskiej wspólnoty. Musi ona bowiem znaleźć nową formułę działania w tych niepewnych dla światowej gospodarki czasach. Stąd właśnie potrzeba intensywnej i pogłębionej debaty na europejskie tematy, zaś Forum Regionów jest już jej nieodłącznym elementem. Jestem głęboko przekonana, że to właśnie Polska, bogatsza o doświadczenia z celująco zdanego egzaminu z przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, jest doskonałą areną do takiej dyskusji. Dlatego wszystkich, którym bliskie są sprawy regionów i Europy, gorąco zapraszam do wzięcia udziału w Forum, a tym samym do ożywionej debaty i inspirującej wymiany poglądów.

Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Rada Programowa:
Dnia 11 kwietnia 2011 roku została powołana w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Rada Programowa Forum Regionów, w skład której wchodzą znane osobistości życia politycznego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Cykliczne obrady Rady miały swoją kontynuacją podczas drugiej Rady Programowej, która miała miejsce 27 lutego 2012 roku.

 

do pobrania: Folder Informacyjny VI Forum Regionów (pdf)

 

Sesja Plenarna VI Forum Regionów

Goście Forum Regionów
Gośćmi i prelegentami Forum Regionów byli m.in.:

 • Mercedes Bresso, przewodnicząca, Komitet Regionów Unii Europejskiej
 • Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, Parlament Europejski
 • Elżbieta Bieńkowska, Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP
 • Jan Hudacky, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Słowacja
 • Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów RP
 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
 • Christine Lieberknecht, Premier Kraju Związkowego Turyngii, Niemcy
 • Michel Lamblin, dyrektor programowy, INTERREG IVC Program, Francja
 • Robert Gwiazdowski, prezydent, Centrum im. Adama Smitha
 • Martin Guillermo Ramirez, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Hiszpania
 • Antti Kivela, dyrektor Programu dla Miast, Finnish Innovation Fund (SITRA), Finlandia
 • Georg Milbrad, b. Premier, Rząd Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Niemcy
 • Bernard Soulage, wiceprzewodniczący Regionu Rhone-Alpes ds. Europy i Współpracy Międzynarodowej, Francja
 • Wasyl Kujbida, członek honorowy, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Ukraina
 • Knud Andersen, członek Rady Duńskich Regionów, Współpraca Regionalna Krajów Bałtyckich, Dania
 • Cecilia Forss, członek zarządu, Rada Regionalna Uppsali, Szwecja
 • Janka Zálešáková, wiceprzewodnicząca Europejskiego Związku Uzdrowisk, przewodnicząca Słowackiego Związku Uzdrowisk
 • Michał Kulesza, doradca Prezydenta RP
 • Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji RP
 • Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego

 

Ponadto, marszałkowie województw, wojewodowie, prezydenci i burmistrzowie miast polskich i zagranicznych, starostowie, skarbnicy, przedstawiciele Związku Miast Polski, Związku Powiatów Polskich, Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

Kontakt
e-mail: forum.regionow@isw.org.pl
tel.: +48 (22) 583 11 00

Partnerzy:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

Partnerzy medialni: