VI Forum Ochrony Zdrowia (2015)

Systemowe aspekty finansowania ochrony zdrowia; dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne; leczenie onkologiczne; polityka senioralna; medycyna personalizowana – to główne tematy tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniach od 8 do 10 września w Krynicy-Zdroju.

Orgaznizowane od sześciu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi miejsce debat na temat najważniejszych wyzwań i problemów ochrony zdrowia. Co roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele najważniejszych podmiotów  sektora zdrowotnego. Podczas Forum Ochrony Zdrowia spotykają się i dyskutują eksperci, politycy różnych opcji, urzędnicy, szefowie placówek medycznych, samorządowcy, przedstawiciele sektora pozarządowego. Jak podkreślają goście FOZ, inicjatywa ta jest niezwykle cenna dlatego, że wspiera dialog wokół realizowanej przez rząd polityki zdrowotnej i pozwala budować wzajemne zaufanie między środowiskiem pacjentów, lekarzy, administracją oraz biznesem. W obradach trzydniowej konferencji udział wzięli m.in. Minister Zdrowia Prof. Marian Zembala; Wiceministrowie Zdrowia Sławomir NeumannIgor Radziewicz-Winnicki i Beata Małecka-Libera; Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk;  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wojciech Matusewicz; Dyrektor w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Prof. Henryk Skarżyński; Prezes Międzynarodowego Forum Gastein  Helmut  Brand, Wiceprezes Global Oncology Projects Astra Zeneca Andrew Mortlock, Chief Commercial Actuary BUPA, David Muiry, UK oraz naukowcy Prof. Andrzej Horban, Kierownik Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. Piotr Rzepecki, Kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny Janusz Moryś, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak sfinansować ochronę zdrowia?

O systemowych aspektach finansowania ochrony zdrowia w Polsce dyskutowali eksperci podczas debaty otwierającej tegoroczne FOZ. Dyskusję z udziałem m.in. Beaty Małeckiej – Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu prowadzili Łukasz Zalicki, partner EY i Jakub Szulc, ekspert sektora ochrony zdrowia EY.

- Bezpośrednie koszty medyczne nie obrazują ciężaru, jaki ponosi Polska gospodarka z tytułu chorób – zwrócił uwagę Jakub Szulc. – Do kosztów generowanych przez choroby, oprócz kosztów opieki medycznej i programów profilaktycznych, należy zaliczyć również koszty pośrednie, a więc koszty utraconej produkcji w gospodarce wynikające z występowania chorób w populacji –przekonywał ekspert.  Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu zwrócił uwagę, że oszczędności można szukać w świadczeniach szpitalnych, z których wiele jest niepotrzebnych. – Odejście od systemu ubezpieczeniowego na rzecz finansowania budżetowego jest konieczne. Przy zmianach demograficznych koszty pracy tak się podniosą, że system finansowy nie wytrzyma – powiedział. Jako elementy wymagające szybkiej poprawy wskazał finansowanie pracowników i uporządkowanie systemu. Z kolei Beata Małecka-Libera Wiceminister Zdrowia podkreśliła, że spójność i efektywność systemu zapewnić ma profilaktyka. – Musimy zadbać o świadomość i edukację pacjentów, którzy oczekują, że opieka nad nimi będzie się odbywała w ramach hospitalizacji. Mamy epidemię chorób przewlekłych, cywilizacyjnych -  oceniła Małecka-Libera.

Natomiast Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń przyznała, że w Polsce nie ma solidarnego systemu finansowania ochrony zdrowia. – Wartość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy takim samym dochodzie netto, różni się istotnie w zależności od typu osoby ubezpieczonej. Nie mamy systemu ubezpieczeniowego, mamy tylko znaczone pieniądze w systemie, które są przeznaczone na ochronę zdrowia – zaznaczyła.

Czy telemedycyna zrewolucjonizuje ochronę zdrowia?

Telemedycyna jest segmentem rynku, który w ocenie ekspertów ma olbrzymi potencjał rozwoju.  — Rozwój telemedycyny wynika z kilku potrzeb — przekonywał prof. Marian Zembala Minister Zdrowia. — Pierwsza związana jest z diagnostyką. Lekarze rodzinni wiedzą, że wśród kilkudziesięciu pacjentów, jakich przyjmują w ciągu tygodnia, znajdzie się kilku, kilkunastu, którym przydałaby się szybka konsultacja ze specjalistami. Druga, dotyczy kwestii demograficznych. Mamy coraz więcej pacjentów senioralnych i w ich przypadku potrzebny jest stały, mobilny kontakt z pielęgniarką czy lekarzem – podkreślał Minister.  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wojciech Matusewicz zauważył z kolei, że są dziedziny medycyny, które już w tej chwili używają technik informatycznych. Telemedycyna jest wykorzystywana do przesyłania zdjęć i opisów badań radiologicznych. Można by ją natomiast szerzej zastosować w diagnostyce. – Otoczenie regulacyjne w Polsce nie sprzyja prowadzeniu działalności telemedycznej — tłumaczył zaś Michał Czarnuch, prawnik z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Zdaniem Anny Rulkiewicz, prezes LUX MED., telemedycyna pozwala na efektywne zarządzanie nakładami i zasadnicze wsparcie bezpieczeństwa procesu leczenia pacjenta, a globalny potencjał leczenia chorób przewlekłych z wykorzystaniem telemedycyny sięga miliadrów dolarów.

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – jak je wprowadzić?

Podczas debaty ”Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne” omówiony został temat opieki zdrowotnej pracowników i ich rodzin. Goście panelu dyskutowali o doświadczeniach innych krajów w tym obszarze i potrzebie wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego z punktu widzenia rynku pracy oraz propozycjach rozwiązań rządowych.  Uczestnicy debaty zgodzili się, że opłaca się dbać w zdrowie pracowników, ponieważ zainwestowane w ten sposób pieniądze poprawią wydajność całej gospodarki. David Muiry, Chief Commercial Actuary w brytyjskiej grupie medyczno-ubezpieczeniowej BUPA wskazywał w wykładzie poprzedzającym debatę, że branża dodatkowych ubezpieczeń to biznes który znacząco różni się w poszczególnych rejonach świata.  Dorota. M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiła projekt systemowego wprowadzenia w Polsce tego typu ubezpieczeń.  Pracodawcy mieliby zapłacić dodatkową, obowiązkową składkę zdrowotną za pracowników zatrudnianych na etatach. – Skorzystałaby cała gospodarka, bo ludzie chorowaliby mniej i zwiększyłaby się produktywność polskich firm – przekonywała ekspertka PIU. – To rozszerzy ofertę i zwiększy finansowanie publicznego systemu. Żeby to rozwiązanie skusiło pracodawców, państwo będzie musiało dać zachętę: albo ulgę podatkową, albo możliwość wpisania tej składki w koszty uzyskania przychodu – ocenił z Sławomir Neumann Wiceminister Zdrowia. Jak z kolei wskazywał Tadeusz Jędrzejczyk Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe ubezpieczenia nie mogą konkurować z publicznym systemem. Jego zdaniem dodatkowe ubezpieczenia mogłyby powiększyć deficyt specjalistów na rynku, czyli po prostu lekarzy.

Z Krynicy do Gastein

Organizator Forum Ochrony Zdrowia oraz  firma Janssen współorganizują sesję "Solidarność  w systemie opieki zdrowotnej UE. Fakty i mity. Jakie są potencjalne przeszkody w dostępności do innowacyjnych terapii onkologicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ?", podczas 18 European Health Forum w Gastein, które odbędzie się od 30 września do 2 października.

Panel podejmie dyskusję dotyczącą równości w dostępie do innowacyjnych terapii onkologicznych, szczególnie w kontekście wyzwań demograficznych, różnorodności systemów finansowania i społecznych uwarunkowań zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. European Health Forum to największe i najważniejsze w Unii Europejskiej wydarzenie związane z ochroną zdrowia. Po raz osiemnasty, w austriackim Bad Hofgastein  światowej sławy eksperci i specjaliści podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, poruszając najważniejsze tematy dotyczące obecnego stanu i przyszłości europejskiego systemu zdrowia.

Łukasz Ciuba

Folder FOZ do pobrania :>>

Partnerzy komercyjni:

 

 

 

 

Partnerzy instytucjonalni: