VI Forum Energetyczne (2011)
Sopot 28-30 listopada 2011

Celem VI Forum Energetycznego jest analiza polityki energetycznej Unii Europejskiej. Poruszone zostaną założenia Wspólnej Polityki Energetycznej oraz realizacja Pakietu Energetyczno-Klimatycznego Unii Europejskiej. Oba zagadnienia stanowią wielkie wyzwanie dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej a szczególnie trudne są natomiast dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Forum Energetyczne (Praga 2006, 2007; Budapeszt 2008, 2009; Sopot 2010, 2011) ma na celu stworzenie platformy do dyskusji. Jest miejscem spotkań, gdzie można wymieniać idee polityczne, dzielić się doświadczeniami oraz promować innowacyjne rozwiązania.

Jednym z celów Polskiej Prezydencji w Rądzie Unii Europejskiej jest stworzenie solidarności energetycznej pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Miasto Sopot, które znajduje się w sąsiedztwie kolebki Solidarności, Gdańska,  jest idealnym miejscem na tego typu dyskusje.

Do pobrania: Folder Informacyjny VI Forum Energetycznego (pdf)

 

 

Ramowy program:

Dzień pierwszy:

 • Przyjazd gości, prezentacja raportu, uroczyste przyjęcie

 

Dzień drugi:

I Sesja otwierająca:

 • Pakiet UE 20-20-20. Czy rzeczywiście zbliżamy się do stworzenia czystszej i niezależnej energetycznie Europy?

II Panele dyskusyjne:

 • Gaz łupkowy: Pomiędzy biznesem a polityką? 
 • Strategie Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Europie Środkowo – Wschodniej
 • Integracja rynków energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego
 • Energetyczna "mapa drogowa" Europy- w kierunku zintegrowanego rynku czy powrotu do narodowych strategii?
 • Smart Grid – Innowacje dla rozwoju
 • Samochody Elektryczne: Mrzonka czy Rzeczywistość
 • Prywatyzacja w sektorze energetycznym – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
 • Potencjał inwestycyjny Środkowoeuropejskiego rynku energetycznego

III Prezentacje raportów energetycznych

 

IV Bankiet

 

 

Dzień trzeci:

I Sesja otwierająca

 

II Panele dyskusyjne:

 • Handel emisjami w UE a przyszłość gospodarek opartych na węglu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań
 • Przyszłość energetyki jądrowej w Europie
 • Energetycznie Efektywne Miasta – Regionalny Model Zrównoważonego Rozwoju

 

 

Organizator:
Instytut Studiów Wschodnich oraz partnerzy Forum

Uczestnicy:
Forum z założenia stanowi platformę dyskusji dla gości ze sfery polityki, sektora biznesowego i uczestników reprezentujących środowiska eksperckie. Docelowo planujemy udział 300-350 gości z Polski i z zagranicy (z regionu Europy Środkowej i pozostałych krajów Unii Europejskiej, USA, Azji Centralnej).

 

Miejsce obrad:
Sheraton Hotel Sopot, Conference Center & Spa, ul. Powstanców Warszawy 10, 81-718 Sopot 

Zakwaterowanie Gości:

 

Oficjalna Linia Lotnicza VI Forum Energetycznego