V Forum Regionów (2011)
Muszyna, Krynica-Zdrój 7 - 9 września 2011

Honorowy Patronat:
Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbieta Bieńkowska
 

- Wsparcie dla samorządów z funduszy unijnych po 2013 roku powinno zostać utrzymane na podobnym poziomie  – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska podczas panelu inauguracyjnego „Miejsce samorządów perspektywie finansowej UE (2014-2020), który odbył się 7 września 2011 r. podczas V Forum Regionów w Krynicy.

Minister podkreślała, że polityka spójności jest polityką rozwojową dla wszystkich regionów Unii Europejskiej. Także bogatsze regiony mają problemy, które można rozwiązać dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych. – To gotowe narzędzie, które odpowiednio wykorzystane działa stymulująco na gospodarkę, zwłaszcza w czasie kryzysu.

- Obecnie regiony zarządzają kwotą 16,5 mld euro, czyli jedną czwartą z puli 68 mld euro dostępnych dla Polski. Regiony już teraz powinny zacząć przygotowywać nowe programy, tak aby ich negocjacje z Komisją Europejską w 2013 r. przebiegały sprawnie  – radziła samorządom szefowa resortu rozwoju regionalnego.

W debacie udział wzięli również m.in. Mercedes Besso, przewodnicząca Komitetu Regionów, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy oraz Christine Lieberknecht, premier Turyngii w Niemczech.

Pobierz: Folder informacyjny V Forum Regionów

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres forum.regionow@isw.org.pl 

 

Forum Regionów Forum Ekonomicznego jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Sesja plenarna V Forum Regionów

 

Forum Regionów to:

♦ Najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej.

♦ Miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych.

♦ Integralne wydarzenie Forum Ekonomicznego, które z biegiem lat stało się największym i jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w skali Europy (2300 gości z 60 krajów świata, 140 paneli i wydarzeń specjalnych podzielonych na 12 bloków tematycznych).

♦ Forum to odpowiednie miejsce na promocję regionu, z którą można dotrzeć do kadry kierowniczej 500 firm z wielu branż.

 

Niezwykle bogaty program i wyjątkowo duża liczba gości  były wyznacznikiem IV  Forum Regionów które na początku września obradowało w Muszynie i Krynicy-Zdroju.  W ponad 20 panelach dyskusyjnych, wykładach i prezentacjach uczestniczyło około 250 przedstawicieli  administracji publicznej, ale także ekonomistów, socjologów, przedstawicieli biznesu.  Nowością spotkania w 2010 r. było wprowadzenie drugiej ścieżki tematycznej poświęconej zagadnieniom finansowania działań samorządów i  jak wykazała bardzo wysoka frekwencja był to krok w dobrym kierunku. Na obrady przybyli czołowi polscy i zagraniczni przedstawiciele tego sektora. W dyskusji brali udział m.in. Prezes NBP Marek Belka i komisarz ds. budżetowych UE Janusz Lewandowski. Dyskusje prowadzone podczas tegorocznego Forum, obok zagadnień budżetowych, koncentrowały  się także  wokół kwestii rozwoju społeczno – gospodarczego w oparciu o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz regionalnych instrumentów wzmacniania kapitału społecznego. Dotyczyły również związku między polityką regionalną, a gospodarką opartą na wiedzy i finansowania inwestycji samorządowych w dobie kryzysu. 

W 2011 roku odbędzie się już piąta edycja tego wydarzenia, które jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty pierwszy Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W związku ze sprawowaniem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na Forum Regionów nie zabraknie również tematów, które stanowią jej główne przesłanie tj. dot. Partnerstwa Wschodniego, Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 oraz wykorzystania kapitału intelektualnego Europy. W 2011r przewidujemy szerszy niż w roku ubiegłym program merytoryczny – trzy ścieżki tematyczne: finanse samorządów, rozwój regionalny, współpraca międzyregionalna.

 

Panele dyskusyjne Forum Regionów:

♦   Przyszłość europejskich regionów. Strategia Rozwoju Regionalnego 2020

♦   Miejsce samorządów w perspektywie finansowej UE (2014 -2020)

♦   Innowacyjność w regionach – znaczenie kapitału intelektualnego

♦   Rewitalizacja szansą na ożywienie miast i regionów

♦   Zarządzane metropolitalne i konkurencyjność miast europejskich

♦   Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla miast i regionów?

♦   Partnerstwo Wschodnie – rola samorządów

♦   Rozwój regionalny a ochrona środowiska – jak zapewnić zrównoważony rozwój?

♦   Turystyka po zdrowie – uzdrowiska w nowej odsłonie

♦   Projekt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – kluczem do sukcesu

♦   Regionalne wspieranie innowacji a wzrost gospodarczy i konkurencyjność

♦   Czy możemy żyć na koszt przyszłych pokoleń?

♦   Morskie makroregiony – jak zwiększyć ich atrakcyjność?

♦   Deficyt i dług publiczny problemem globalnym

♦   Energoefektywne miasta Europy

♦   Oferta publiczna i obowiązki emitentów obligacji

♦   Biblioteka+ – mądrą inwestycją w przyszłość

 

 

Patronat Honorowy:
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Bieńkowska, Min. Rozwoju Regionalnego
Szanowni Państwo, Tegoroczne Forum Regionów przypada w wyjątkowym dla nas czasie, będziemy bowiem na półmetku prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Jest to więc nie tylko doskonała okazja do podsumowania jej dotychczasowego dorobku, ale też i możliwość przygotowania się do stawienia czoła czekającym nas jeszcze wyzwaniom. Jestem dumna, że to właśnie Polska, kraj będący symbolem sukcesu polityki spójności, jest areną gorącej dyskusji na temat jej przyszłe go kształtu. Dlatego właśnie Forum Regionów ma niepowtarzalną szansę by na stałe wpisać się w europejski dyskurs i tym samym utrwalić należną mu, europejską rangę. Życzę tego z całego serca organizatorom i jednocześnie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.