V Forum Ochrony Zdrowia (2014)
Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

Do pobrania: Folder V Forum Ochrony Zdrowia

Plany reformy systemu ochrony zdrowia, konsekwencje wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej, koszty pośrednie i nowe rozwiązania prawne to kluczowe tematy tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Już pierwszego dnia konferencji podczas bloku programowego „Zasoby finansowe i kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia", wyniki swojego raportu przedstawili eksperci z firmy doradczej EY.  Dane z opracowania wskazują, że w Polsce liczba praktykujących lekarzy jest o około 30 procent niższa niż średnia w Europie. – Jesteśmy obecnie szóstym najmłodszym społeczeństwem na Starym Kontynencie. W 2060 roku będziemy czwartym najstarszym. Do tego czasu system ochrony zdrowia musi się zmierzyć z wyzwaniami dotyczącymi zapotrzebowania, finansowania i zasobów ludzkich dostępnych w ochronie zdrowia – przekonywał Łukasz Zalicki partner w EY. Jak dodał, mała liczba absolwentów kierunków lekarskich może sprawić, że obserwowana obecnie luka może się w przyszłości jeszcze pogłębić. Tadeusz Jędrzejczyk prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekonywał, że przekraczanie liczby godzin pracy przez lekarzy stanowi istotny problem. NFZ nie ma takich przepisów, które regulowałyby maksymalną liczbę pracodawców, u których lekarze mogą świadczyć swoje usługi. Jak z kolei przekonywał profesor Marek Krawczyk rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego liczba przyjęć nowych studentów na uczelnie medyczne jest niezależna od rektorów, a zwiększenie liczby studentów z punktu widzenia uczelni nie jest problemem.  – Problemem jest finansowanie. Roczny koszt kształcenia lekarza wynosi ok. 35 tysięcy złotych  – przypomniał profesor Krawczyk.

Duże zainteresowanie wzbudziła debata o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej. W trakcie dyskusji Stefan Bogusławski, partner Sequence, przedstawił pierwsze wyniki analiz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w nowych realiach refundacyjnych. Ekspert nie miał wątpliwości, że ustawa usunęła duże dolegliwości systemu związane ze zbyt wysokimi wydatkami refundacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak dla polskich pacjentów ta ustawa nie do końca okazała się efektywna.  – Faktycznie, musimy przyznać, że poziom dopłat do leków refundowanych w aptece jest jednym z najwyższych w Polsce i wynosi 33 proc. — tego ustawa refundacyjna niestety nie zmieniła. Z drugiej strony ustawa spowodowała, że leki refundowane są jednymi z najtańszych w Europie — przyznał podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Uczestniczący w debacie Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia i współautor ustawy refundacyjnej podkreślał, że przyniosła ona widoczną poprawę w wysokości dopłat budżetu, ale resort zdrowia powinien nadal pracować nad jej kształtem.  

Partnerzy – komercyjni:

Partnerzy – instytucjonalni:

Partnerzy – medialni: