V Forum Europa – Rosja (2009)
Bukareszt, Rumunia 25-27 maja 2009

 

Oficjalny patronat
Prezydenta Rumunii Traiana Basescu

 

Wydarzenia polityczne ostatniego roku po raz kolejny udowodniły konieczność dialogu jako podstawowej formy rozwoju stosunków na arenie międzynarodowej. Światowy kryzys finansowy pokazał, że współzależność gospodarek osiągnęła tak wysoki stopień, że jedynie wspólny wysiłek bazujący na współpracy i wzajemnym zaufaniu może dać możliwość wyjścia z kryzysu. Rosja pozostaje jednym z kluczowych partnerów poszczególnych krajów UE w ramach realizowanego przez kraje unijne projektu polityczno-gospodarczego. Z drugiej strony UE zarówno w wymiarze wspólnotowym jak i narodowym jest jednym z najważniejszych wektorów międzynarodowej aktywności Rosji. Na ile kraje UE i Rosja są gotowe do kontynuacji współpracy? Czy współpraca pomiędzy UE i Rosją będzie się rozwijała na drodze stosunków bilateralnych czy też przemieści się bardziej na linię Bruksela – Moskwa? Jaka jest przyszłość nowej Umowy o partnerstwie i współpracy? Jak światowy kryzys finansowy wpłynie na współpracę gospodarczą UE – Rosja? Czy Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE czy raczej zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa? Te oraz inne pytania zostaną postawione i przedyskutowane w trakcie V Forum Ekonomicznego Europa – Rosja.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Uczestnicy

Około 160 gości z Rosji i Unii Europejskiej
Rosja: ok. 80 gości – przedstawiciele świata polityki, gospodarki i nauki
Kraje Unii Europejskiej: ok. 80 gości – przedstawiciele świata polityki, gospodarki i nauki 

Program

25 maja – poniedziałek

Prezentacja raportu Forum Ekonomicznego „Rosja 2008. Raport z transformacji"
Bankiet

26 maja – wtorek

Sesja plenarna:
UE – Rosja: w stronę partnerstwa

Panele dyskusyjne:
· UE i Rosja: Wspólne wyzwania w polityce światowej
· Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji
· Rynki finansowe Rosji i UE. Możliwe kierunki rozwoju
· Europejska architektura bezpieczeństwa i nowa rola Rosji we wdrażaniu podejścia opartego na współpracy
· USA-UE-Rosja: wspólne interesy w przestrzeni post-sowieckiej
· Debata medialna: demokracja a media

Bankiet

27  maja – środa

Panele dyskusyjne:
· Region Morza Czarnego w polityce europejskiej
· Bezpieczeństwo energetyczne UE:  Czy Rosja jest pewnym partnerem, czy może czynnikiem ryzyka.
· Rosja – Kaukaz, czy możliwe jest partnerstwo
· Spojrzenia na demokrację: tradycje uniwersalne czy narodowe
· Wartości chrześcijańskie jako wspólny wymiar przestrzeni społeczno-kulturowej
- Bezpieczeństwo energetyczne jako wspólny cel dla konsumentów i dystrybutorów energii

Zamknięcie Forum   

Debaty

Debata Rosja 2008

21 kwietnia w redakcji "Rzeczpospolitej" odbyła się dyskusja wokół najnowszego raportu Instytutu Wschodniego "Rosja 2008. Raport z Transformacji". Spotkanie prowadził Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", a udział wzięli m.in. Konstantin Simonow – autor raportu, dyrektor Centrum Koniunktury Politycznej Rosji i Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Debata poprzedziła majowe Forum Ekonomiczne Europa-Rosja, które odbędzie się w Bukareszcie pod honorowym patronatem prezydenta Rumunii Traiana Basescu.

"Sytuacja polityczna Rosji jest stabilna. Kraj stoi jednak w obliczu dużych problemów gospodarczych" powiedział Konstantin Simonow

Skutki kryzysu, który dotknął m.in. rosyjską gospodarkę, Simonow porównał do twardego lądowania. – Po euforii w I półroczu 2008 roku przyszedł czas na spadek spowodowany zniżką cen ropy na światowych rynkach – podkreślił.

Wielu Rosjan, wraz z nadejściem trudnych czasów, doznało psychologicznego szoku. – Przedtem ich dochody gwałtownie rosły. Stabilny, 7 – 8 procentowy wzrost odnotowywała produkcja. Kryzys odtworzył trudną sytuację sprzed dziesięciu lat: rośnie bezrobocie, ludzie nie otrzymują pensji, wróciła tradycja wypłat w formie wyprodukowanych towarów – wyliczał dyrektor Centrum Koniunktury Politycznej.

Dewaluacja rosyjskiego rubla sięgnęła 25 procent. Nieoficjalny poziom bezrobocia przekroczył zaś tymczasem 6 milionów osób (niespodziewanie dane te ujawnił sam prezydent Dmitrij Miedwiediew, gdyż oficjalne statystyki mówią o liczbie dwukrotnie niższej). Prognozowany wzrost inflacji w Rosji w bieżącym roku może przekroczyć 15 procent. – Wszyscy oczekują na fundamentalne zmiany. Rząd ma antykryzysowy plan, jednak polega on na tym, że premier Władimir Putin aktywnie kursuje po regionach, obiecując wszystkim pieniądze – podkreśla Konstantin Simonow. źródło: Tatiana Serwetnyk, Rzeczpospolita.

Przeczytaj obszerną relację z debaty: Kryzys po latach euforii, Rzeczpospolita, 22 kwietnia

 

USA-UE-Rosja: Wspólne Interesy w Przestrzeni Postsowieckiej

W tym jednym z  najciekawszych wydarzeń V Forum Europa Rosja uczestniczyło ponad 200 osób, a panelistami byli m.in. Lech Wałęsa, Cristian Diaconescu minister Spraw zagranicznych Rumunii, Adrian Severin poseł do Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczynając swoje przemówienie programowe Lech Wałęsa, były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślił, że jego postrzeganie polityki jest inne – ma on skłonność do zwracania mniejszej uwagi na teorię, a większej na stronę praktyczną procesu decyzyjnego. Polska, znajdująca się geograficznie między dwoma wielkimi narodami – rosyjskim i niemieckim, ma duże doświadczenie w wyczuwaniu możliwości i zagrożeń. Inne narody nie są tak wrażliwe na pewne sygnały jak Polacy. Obecnie Polska jest członkiem NATO oraz UE i potwierdza to, że realia uległy zmianie. Pewna epoka dobiegła końca, a zapoczątkowana została nowa. Stare wzorce nie pasują do tej rzeczywistości. Współczesne pokolenia mają szanse na spokojne i dostatnie życie. Jednakże, pewne rzeczy należy wciąż z pewnością zmienić, jak na przykład system gospodarczy. Ponadto należy szanować podstawowe wartości moralne. Szczególnie w kontekście wzrostu pozycji Chin na arenie międzynarodowej.

Cristian Diaconescu, Minister Spraw Zagranicznych Rumunii, otworzył swoje wystąpienie uwagą, że w relacjach między UE a Rosją mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami. Ważne jest to, że relacje te są budowane na wspólnych wartościach, zwłaszcza w erze post-sowieckiej. Partnerstwo na linii UE-USA-Rosja wymaga wzajemnego zaufania. O wspólne interesy należy zabiegać poprzez budowanie partnerstwa w symetrycznych relacjach, postępowanie zgodnie z tymi samymi wartościami i odpowiedzialne zachowanie. Bezpieczeństwo energetyczne leży we wspólnym, długofalowym interesie wszystkich stron dialogu, łącznie z Rosją. Rumunia postrzega Partnerstwo Wschodnie i Synergię Morza Czarnego jako istotne instrumenty dialogu. Silna wola polityczna jest fundamentem konstruktywnej dyskusji na temat roli UE, USA oraz Rosji w przestrzeni post-sowieckiej. W tym sensie, rozwiązania techniczne mają drugorzędne znaczenie. Cristian Diaconescu podkreślił, że bilateralne relacje w przestrzeni post-sowieckiej powinny koncentrować się na współpracy a nie konkurowaniu.

Heydar Djemal, Przewodniczący Komitetu Islamskiego Rosji, zwrócił uwagę na fakt, że UE, USA i Rosja mają rozbieżne interesy, charakteryzuje je inny poziom biurokracji i tradycje polityczne.

Martha Brill Olcott, Starszy Partner w Carnegie Endowment for International Peace z Waszyngtonu rozpoczął od uwagi na temat wielkiej gry. Paradygmat wielkiej gry pomógł zwrócić uwagę na kwestię rozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę. Wydarzenia, które miały miejsce w Gruzji w sierpniu udowadniają, że ten naród jest obecny w polityce międzynarodowej. Odnośnie polityki energetycznej, zarówno USA jak i UE mają wspólne cele w przestrzeni post-sowieckiej. Z drugiej strony, państwa regionu Morza Kaspijskiego mają odmienne interesy, jeżeli chodzi o rozbudowę różnych rurociągów. Dodatkowo, Chiny stały się niezmiernie ważnym graczem. W wyniku zaangażowania się Chin, przejrzystość gospodarcza stała się jednym z najważniejszych problemów dla interesów UE i USA w państwach byłego bloku sowieckiego. Olcott zwrócił również uwagę na fakt, że rozwiązanie sytuacji w Afganistanie, ważne z punktu widzenia stabilizacji w obszarze post-sowieckim, wymaga nowego paradygmatu.

Adrian Severin, Poseł Parlamentu Europejskiego, przedstawił swoją tezę dotyczącą głównego tematu dyskusji. W chwili obecnej możemy zauważyć, że na świecie panuje wielobiegunowy porządek. W państwach dawnego bloku sowieckiego pojęcie wspólnego sąsiedztwa jest w trójstronnym dialogu dużym wyzwaniem podobnie jak globalna odpowiedzialność. Podczas dyskusji na temat państw post-sowieckich należy pamiętać o wszystkich tych pojęciach. Promowanie integracji regionalnej i tworzenie globalnej sieci partnerskiej jest również głównym wyzwaniem, zwłaszcza dla Unii Europejskiej. Koncepcja miękkiego bezpieczeństwa powinna zastąpić tradycyjną koncepcję twardego bezpieczeństwa i powinna być ona intensywnie rozwijana. Wolna konkurencja, otwarte rynki i transparentne transakcje handlowe są wymaganiami wstępnym dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa energetycznego UE.

Bernard Guetta, felietonista i redaktor z Francji powiedział, że poszerzenie granic NATO było nierozsądne. Politycy powinni być realistyczni i pragmatyczni. Federacja Rosyjska ma wspólny międzynarodowy cel z UE i USA: bezpieczeństwo globalne i stabilizacja gospodarcza. Powinno to być jasne dla każdego. Wspólne cele są ważniejsze od wzajemnego braku zaufania.

 

V Forum Europa - Rosja (2009)/ 5th Europe - Russia Forum/ V Форум Европа-Россия

Obejrzyj całą galerię
 

Obrady

Pałac Parlamentu
ul. 13 Septembrie nr 1-3
Bukareszt

Zakwaterowanie

Hotel Caro (****)
164A Barbu Vacarescu Blvd
Bukareszt