Ukraiński wiceminister młodzieży i sportu Oleksandr Jarema o współpracy młodych podczas Forum Europa-Ukraina

Udział w tegorocznym Forum Europa-Ukraina potwierdził wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Oleksandr Jarema. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor departamentu polityki młodzieżowej w ministerstwie oraz w Państwowej Komisji ds. Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki Ukrainy. Oleksandr Jarema pełnił również funkcję dyrektora wykonawczego Ukraińskiej Fundacji Wsparcia Reform.

Obraz może zawierać: 1 osoba, zbliżenie i na zewnątrzOleksandr Jarema już kilkukrotnie był uczestnikiem wydarzeń Instytutu Studiów Wschodnich. Brał udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy i występował w dyskusjach Forum Młodych Liderów. W czasie swoich wystąpień Minister Jarema omawiał kwestie związane ze wsparciem i rozwojem edukacji nieformalnej oraz konieczności współpracy państwa, instytucji edukacyjnych oraz biznesu na płaszczyźnie zatrudniania młodzieży.

Jarema aktywnie pracuje nad stworzeniem warunków dla rozwoju młodzieży, wspiera pomysły, związane ze stworzeniem i promocją tak zwanych „młodzieżowych hubów”. Oprócz tego aktywnie działa na rzecz integracji młodzieży przesiedlonej z okupowanych terenów na Wschodzie Ukrainy.

W trakcie dyskusji panelowej – Współpraca młodzieży – niewykorzystana szansa? Oleksandr Jarema wspólnie z innymi uczestnikami omówi kwestie związane z umożliwianiem i usprawnianiem współpracy młodzieży z różnych krajów. Ważnym aspektem w trakcie tej dyskusji będzie również rozwój międzynarodowych programów młodzieżowych oraz poprawa ich skuteczności.