„Ukraiński rząd robi wszystko dla napływu zagranicznych inwestycji”

By zwiększyć napływ zagranicznych inwestycji na Ukrainę, trzeba stworzyć odpowiedni klimat dla biznesu i maksymalnie osłabiać regulację. Zastępczyni ministra gospodarki Natalija Mykolska poinformowała o tym Wschodnik.pl podczas X Forum Ukraina-Europa w Rzeszowie.

Jak mówi, raz w miesiącu odbywa się tak zwany „deregulacyjny Gabinet Ministrów”, podczas którego działania dotyczące deregulacji odbywają się według uproszczonej procedury.

„Działania, które podejmujemy na tym posiedzeniu rządu są działaniami antykorupcyjnymi, bo zabierają organom nadzorującym szereg kompetencji. Drugim aspektem jest praca organów nadzorujących. Premier Wołodymyr Hrojsman wielokrotnie oświadczał, że nie pozwoli naszym organom kontroli wpływać na działalność ukraińskich producentów. Często osobiście kontroluje, interweniuje w sytuacjach, które dotyczą takich firm”, – podkreśliła wiceminister.

Jednocześnie Mykolska zaznaczyła, że istnieją czynniki, które negatywnie wpływają na napływ inwestycji. Jest to przede wszystkim wojna na wschodzie kraju, powolna implementacja prawa oraz nieprawidłowa praca organów nadzorujących i organów ścigania.

„Wszystko to stanowi czynniki ryzyka. Nie mogą one jednak stać się przeszkodami dla inwestycji”, – zaznaczyła Natalija Mykolska.

Przypominamy, że na Ukrainie działa kilka struktur, zajmujących się pozyskiwaniem inwestycji w kraju. Powstała między innymi Narodowa Rada Inwestycyjna przy prezydencie kraju i Biuro ds. Pozyskiwania i Wsparcia Inwestycji przy Gabinecie Ministrów. Działa również Rada Rzecznika Biznesowego.

Źródło: Wschodnik.pl – partner medialny X Forum Europa – Ukraina