Ukraiński ekonomista i polityk Wiktor Halasiuk będzie gościem FE

Udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju potwierdził przewodniczący Komisji ds. Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości Rady Najwyższej Ukrainy.

Wiktor Halasiuk jest członkiem Narodowej Rady Reform – specjalnego organu przy prezydencie Ukrainy ds. planowania strategicznego wprowadzenia jedynej polityki reform i ich realizacji. Od 2014 roku jest prezydentem Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjnego Ukrainy (UAID). Stowarzyszenie działa na rzecz polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla firm zajmujących się m. in. przemysłem wysokich technologii, efektywnością energetyczną, mikroelektroniką, inżynierią mechaniczną. Jest także prezydentem Ukraińskiego Stowarzyszenia Klubu Rzymskiego, które działa na rzecz wprowadzenia na Ukrainie zasad zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia modernizacji Ukrainy.

Halasiuk jest doktorem nauk ekonomicznych i autorem licznych prac naukowych, publikuje artykuły w ukraińskich i zagranicznych media. Jako przewodniczący komisji parlamentarnej jest zwolennikiem udziału państwa w zwiększeniu wzrostu gospodarczego i realizacji ukierunkowanej polityki przemysłowej.

Podczas ubiegłorocznego Forum Przemysłowego w Karpaczu zwrócił uwagę na sytuację gospodarczą swojego kraju: „Twórcy gospodarki mogą być twórcami przyszłości… Zdajemy sobie sprawę, że różnica w dynamice rozwoju Polski i Ukrainy bierze się z kształtowania polityki gospodarczej” – powiedział deputowany ukraińskiego parlamentu. Dodał, że Ukraina zamierza zmienić politykę gospodarczą oraz będzie się uczyła na doświadczeniach polskiej polityki gospodarczej. Zdaniem posła, Polska jest dobrym przykładem, gdyż posiada sprawny rząd centralny oraz odpowiednie ramy instytucjonalne. Na Forum Ekonomicznym Halasiuk wystąpi w dyskusji poświęconej innowacjom w gospodarce europejskiej.