Ucieczka kapitału z rosyjskich funduszy inwestycyjnych


10.07.2017 – Olga Sokołowska

Zagraniczni inwestorzy od czterech miesięcy wycofują się z Rosji. Ich ucieczka od końca lutego kosztowała rosyjskie fundusze kapitałowe 1,6 mld dol. To rekord minionych 3 lat – wynika z danych Emerging Portfolio Fund Research.

W ocenie pisma „Kommersant”, opartej na danych banku inwestycyjnego „Renaissance Capital”, tylko w ostatnim tygodniu czerwca wielkość środków wyprowadzonych z funduszy zorientowanych na rynek rosyjski wyniosła 83 mln dol. Procesowi temu towarzyszy wzrost inwestycji w fundusze emerging markets innych krajów rozwijających się. Wyniosły one w ub. tygodniu 1,9 mld dol., a w okresie czterech ostatnich miesięcy – prawie 28 mld dol. Więcej, niż Rosja straciły tylko fundusze kapitałowe Chin – 4 mld dol. Zyskały Indie i Brazylia, gdzie w tym okresie zainwestowano odpowiednio – 2,6 oraz 1 mld dol.

Analitycy uważają, że obecny negatywny stosunek inwestorów do rynku rosyjskiego spowodowany jest przede wszystkim ryzykami wewnętrznymi, pogarszającymi klimat inwestycyjny w tym kraju. Negatywnie też ocenia się perspektywy zbliżenia Moskwy i Waszyngtonu po wyborach prezydenckich w USA. Wiadomo też, że kontynuowane będą zarówno antyrosyjskie sankcje USA i Unii Europejskiej, jak też rosyjskie antysankcje. Dodatkowo wpływ na ocenę ryzyk inwestycyjnych w Rosji ma konflikt między dwiema rosyjskimi korporacjami: Rosneft i AFK Sistema. Nieuzasadnione okazały się oczekiwania związane z umową Rosji z OPEC z grudnia 2016 r.: ceny ropy po początkowym wzroście spadły do 45 dol. za baryłkę w ub. tygodniu, m.in. z powodu wzrostu jej wydobycia w USA i braku postępu w zmniejszaniu zapasów przez kraje-producentów.

Jednak pojawiają się też, choć nieliczne, głosy optymizmu: niektórzy analitycy uważają, że w perspektywie rocznej zainteresowanie rynkiem rubla może wzrosnąć z powodu jego zaniżonej oceny, a na koniec 2017 roku RTS (od ang. Russia Trading System), indeks giełdowy 50 największych spółek notowanych na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może wrócić do poziomu 1150 pkt., to jest o 15 proc. wyższego od wartości zamknięcia w miniony piątek.

Na podstawie: „Kommersant”, Nr 117, 3 lipca 2017