Turystyka – jak wykorzystać potencjał regionu? – debata III Forum Przemysłowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji „Turystyka – jak wykorzystać potencjał regionu?”, którą zaplanowaliśmy na III Forum Przemysłowe w Karpaczu (8-10 grudnia).

Decydując się na wyjazd – zagraniczny czy krajowy – opieramy swój wybór na walorach nie tylko przyrodniczych, ale również kulturowych, które oferują bazy turystyczne.  Promocja turystyki krajowej coraz częściej odwołuje się do regionalizmów, które przeżywają swój renesans i różnorodności, np. językowej, których nie jesteśmy do końca świadomi. Czy taka rozmaitość może być kołem napędowym dla gospodarek regionów słabiej rozwiniętych? Jak inwestować w rozwój np. kultury, aby nasz region stał się atrakcyjny turystycznie? Czy stawiając na różnorodność można sprawić, że region/kraj może stać się „czarnym koniem” w wyścigu o zainteresowanie turystów?

  • Udział w dyskusji wezmą:
  • Mariana Oleskiv, dyrektor Centrum Rozwoju Turystyki Lwowa (Ukraina)
  • Juriy Opanashchuk, przewodniczący Stowarzyszenia Obiektów Hotelarskich Ukrainy
  • Kamila Cyganek, zastępca burmistrza Karpacza,
  • Oksana Priszczepowa, prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Społecznej Organizacji „Świat Kobiety” z Rosji
  • Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Bieg Rzeźnika
  • Agnieszka Puszczewicz, dyrektor Przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce

Moderatorem debaty będzie Leszek Zegzda, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.