„Transgraniczna Opieka Zdrowotna: Nie/Wykorzystane Szanse Regionów Przygranicznych”

Blok tematyczny „Transgraniczna Opieka Zdrowotna: Nie/Wykorzystane Szanse Regionów Przygranicznych” w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu poświęcony był perspektywom oraz barierom współpracy w sektorze medycznym w regionach przygranicznych.

Moderatorem debaty był Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Na początku panelu, Joanna Józefiak, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Niemiecko-Polskiej Współpracy w Dziedzinie Zdrowia, przedstawiła działalność swojej organizacji. W dyskusji uczestniczyli: Marek Brodniewicz, Referent DGUV Reha International, Marcin Krzymuski, Badacz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz Karl Binder, Dyrektor Wykonawczy Regionalnego Szpitalu Gmünd.

Wszyscy uczestniczy się zgodzili, że współpraca transgraniczna i wzajemny dostęp do usług medycznych może doprowadzić do znacznej poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionach przygranicznych. By ratować życie pacjentów, transgraniczne służby ratownicze powinny mieć dostęp do najbliższego szpitala bez względu na to, z jakie strony granicy on się znajduje. Niezbędnym czynnikiem do uruchomienia takich usług pogotowia ratowniczego jest jednak opracowanie kwestii ich finansowania. W ramach dyskusji okazało się, że innym ważnym problemem są różne koszty opieki zdrowotnej w sąsiadujących krajach, co może doprowadzić do niepożądanej konkurencji. Dlatego jedną z największych przeszkód jest restrykcyjne podejście ubezpieczycieli publicznych wobec możliwości korzystania z indywidualnej transgranicznej oferty medycznej obu krajów.

Marcin Krzymuski podkreślił, że już istnieją prawne rozwiązania dla podobnych transgranicznych projektów. Jako przykład podał funkcjonowanie francusko-hiszpańskiego szpitala Cerdanya. Podobne wspólne struktury transgranicznej opieki zdrowotnej są jednak rzadkością oraz są bardzo trudne do zrealizowania. Kolejnymi skutecznymi przykładami są czesko-austriacki projekt Healthacross, który ma na celu wprowadzenie regionalnej opieki zdrowotnej dla obywateli obu krajów, oraz niedawno otwarte polsko-niemieckie centrum medyczne Brandmed w Słubicach.