Tomas Matraia gościem XII Forum Europa-Ukraina

Dyrektor strategicznej grupy doradczej The AdWisers potwierdził swój udział w obradach XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

Tomas Matraia jest dyrektorem The AdWisers, grupie specjalizującej się w internacjonalizacji, innowacji i przywództwie adaptacyjnym dla sektora prywatnego i publicznego. Pracuje również jako dyrektor wykonawczy multidyscyplinarnej platformy The Node, będącej organizacją non-profit, która promuje zrównoważony rozwój oraz innowacyjność.  Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych wydarzeń oraz debat, zapewniając także moderownie, pomoc i dedykowane szkolenia w procesie wdrażania innowacyjności oraz z zakresu przywództwa, zmian, inteligencji emocjonalnej , rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji.

W przeszłości pracował dla ONZ i Komisji Europejskiej, gdzie zajmował się współpracą międzynarodową, zrównoważonym rozwojem, nauką, technologią, badaniami, innowacyjnością, włączeniem społecznym, działaniem pomocowym oraz partnerstwem.

Tomas ukończył studia z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz podyplomową specjalizację z zakresu praw człowieka i rozwoju. Był również wizytującym badaczem na Uniwersytecie w Oslo.

Podczas XII Forum Europa-Ukraina Tomas Matraia będzie moderatorem w panelu dyskusyjnym Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie. Głównym celem dyskusji będzie znalezienie rozwiązania, które pozwoli uniknąć peryferyjnego modelu rozwoju gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej. W poszczególnych krajach regionu przyjęto różne strategie wspierania innowacji, różne są też rezultaty tej polityki. Uczestnicy panelu postarają się odpowiedzieć na pytanie jakie są przyczyny tych różnic oraz czy region powinien czerpać inspiracje z innych części świata, czy szukać własnego modelu.