Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra

Jakie to uczucie znaleźć się w czołówce Rankingu Finansowego JST? W czym tkwi sekret efektywnego zarządzania finansami?

Jest to dla nas jako Gminy zaszczyt, że inni dostrzegają to co robimy i oceniają naszą pracę i jej efekty tak wysoko. Chociaż jesteśmy gminą wiejską to przez lata ewaluowaliśmy z przysłowiowej „sypialni miasta” na równoważnego partnera miasta metropolitalnego Szczecina. Mamy doskonałą współpracę z gminami ościennymi i współfinansujemy wiele wspólnych inwestycji w wymiarze powiatu czy w korelacji z inwestycjami Miasta Szczecina i zagranicznymi sąsiadami. Traktujemy naszą Gminę, jako ważny fragment większej, dobrze zorganizowanej całości.

 

W jaki sposób gmina, którą Pani zarządza, przyciąga inwestorów?

Inwestycje realizujemy tak by były trwałe zwracając uwagę na późniejsze ograniczenie kosztów eksploatacji i remontów. Spadające zadłużenie i wzrastające przychody a także stały poziom 37% wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy dają gwarancje naszym inwestorom, że mają za partnera poważnych ludzi. Rozmawiamy i słuchamy propozycji zarówno tych co już są z nami ale i przyszłych inwestorów. Oferujemy im doskonałą obsługę, pomoc a przede wszystkim dostępności naszych pracowników. Nie bez znaczenia jest to, że jesteśmy bezpieczną gmina graniczącą bezpośrednio z Niemcami. Rosnącą wartość nieruchomości oraz coroczny duży wzrost ilości osiedlających się w gminie nowych mieszkańców jest ważną informacją dla inwestorów.

 

Jednym ze wskaźników oceny w rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Jakie inwestycje udało się samorządowi zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach?

Dzięki funduszom europejskim nastąpił duży rozwój naszej gminy w ostatnich latach. Korzystamy również z funduszy transgranicznych we współpracy z partnerami z sąsiednich Niemiec. Najważniejsze zrealizowane i realizowane projekty to: budowa i rozbudowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej wraz z rozbudową ważnych instalacji punktowych jak stacje hydroforni czy rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy, budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa ulic m.in szkolnej w Bezrzeczu, modernizacja i przebudowa ulic min Spółdzielców w Mierzynie czy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach, budowa ścieżek rowerowych, budowa miejsca przesiadkowego w miejscowości Łęgi czy też terenów sportowo-rekreacyjnych. Lista jest długa zarówno tych inwestycji zrealizowanych i wciąż będących w realizacji, a przecież wciąż myślimy o przyszłych inwestycjach.

 

Jakie branże (proszę wymienić kilka największych firm) rozwinęły swoją działalność w zarządzanym przez Panią regionie?  

W naszej gminie skrzydła rozminęły firmy produkcyjne i to z różnicy sektorów gospodarki,  transport i logistyka, branża medyczna, branża budowlana, przemysł drzewny, a także ogromny sektor usług związanych z bezpośrednią bliskością granicy. Na terenie gminy działa dużo firm i przedsiębiorstw, wśród najbardziej charakterystycznych wymienić można: DGS Poland, Noratel, MABO, BKF, Wenglon, SKRAW MET, JUMAR, PUCCINI.

 

Które z inwestycji poprowadzonych w ostatnich latach miały kluczowy wpływ na kondycje finansowa gminy?

W założeniu i realizacji nasze inwestycje są wykonywane na wysokim poziomie jakościowym dającym wysoką trwałość, co ogranicza późniejsze koszty utrzymania i remontów. Budowa nowoczesnych szkół w Bezrzeczu, Dobrej i Mierzynie i przedszkoli pozwala nam przyciągać nowych mieszkańców, a więc pracowników dla inwestorów i firm. Ułatwienia w dostępie do edukacji dla mieszkańców to komfort pracodawców. Bardzo ważne są nasze duże inwestycje w sport czy rekreacje, rozwój sieci ścieżek rowerowych, przebudowa i budowa obiektów sportowych. Na terenie gminy jest jedno z najlepszych w Polsce, nowoczesne schronisko dla zwierząt, doskonale wyposażone dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także działająca przy nich jedna z najlepszych grup poszukiwawczych z psami. Ponadto liczne inwestycje infrastrukturalne główne w infrastrukturę drogową, oświetlenie czy rozbudowę całej sieci infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej (np. rozbudowa hydroforni w Buku i Skarbimierzycach), to wszystko razem daje doskonałą bazę dla nowych inwestycji i rozbudowy istniejących, a wszystko razem składa się na rozwój i zwiększenie wpływów finansowych.

 

Czy wysoka lokata takim Rankingu buduje prestiż w środowisku samorządowych i czy pomaga w przyciąganiu inwestorów/przedsiębiorców?

Nie wiem czy jest w ogóle coś takiego jak prestiż w środowisku samorządowym. Ja raczej nazwałabym to dawaniem dobrego wzoru do naśladowania. W biznesie jest coś takiego jak benchmarking czyli stosowanie dobrych, sprawdzonych i dających efekty rozwiązań konkurencji w swoim biznesie. Działamy nie jako oderwany samoistny byt, a fragment większej samorządowej wspólnoty na co dzień ze sobą doskonale współpracującej i sobie wzajemnie pomagającej. Cieszy nas to, że inni patrzą na nas i że jesteśmy inspiracją dla innych samorządów. To może nie jest najlepszy przykład, ale już w 2013 roku jako jedni z pierwszych w Polsce w Gminie Dobra podjęliśmy uchwały o powiązaniu cen za wywóz odpadów od wielkości zużytej przez dane gospodarstwo domowe wody a teraz media podają, że o takim rozwiązaniu myśli Warszawa. W wielu naszych działaniach jesteśmy gminą awangardową i innowacyjną co nie oznacza, że nie robimy błędów jak każdy. Jedni wzorują się na naszych sukcesach a drudzy unikają naszych błędów.

Stabilna sytuacja finansowa z rosnącym co roku budżetem, wydatki niższe od przychodów oraz duże i widoczne na terenie całej gminy inwestycje są najlepszym magnesem nie tylko dla nowych przedsiębiorców, ale i nowych inwestycji robionych przez nowych naszych mieszkańców, których około tysiąca decyduje się rocznie na osiedlenia na naszym terenie.

 

Jakie Pani zdaniem trwająca Pandemia wpływa na finanse Waszej Gminy?

Jak wiadomo wpływy samorządów mają wiele źródeł ale główne to są wpływy z udziałów  w podatkach płaconych przez mieszkańców PIT i przedsiębiorców CIT. Komplikująca się sytuacja finansowa naszych przedsiębiorców i mieszkańców, a konkretnie spadek ich przychodów, a także niestety fala rosnącego bezrobocia musi mieć wpływ na przychody i kondycję finansową każdej gminy w Polsce. Gmina Dobra nie jest tutaj wyjątkiem. Oceniamy, że spadek przychodów tylko z tytułu naszego udziału w PIT i CIT może spaść nawet o połowę. Mowa o ogromnych kwotach w skali naszego budżetu. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że co roku aż 37% naszego budżetu to są inwestycje. W przypadku naszej gminy większość inwestycji finansujemy z udziałów w podatkach. Reasumując zmniejszające się wpływy podatkowe mogą mieć negatywny wpływ na nasz budżet. Jesteśmy jako gmina i tak w doskonałej sytuacji bo w najgorszym scenariuszu będziemy mieli na czym ciąć wydatki.

 

Jaka jest Pani prognoza dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej na najbliższy rok w gminie i w kraju?

Spodziewamy się znacznego pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców i zubożenia dochodów mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z poważnego wzrostu skali bezrobocia. Najbliższy m.in rok to okres nie tylko znacząco malejących wpływów podatkowych, ale również dużo większe problemy ze ściągalnością naliczonych i faktycznie należnych opłat i podatków. Już od marca tego roku trwa w samorządach przysłowiowe zaciskanie pasa. Nie na wszystkim jednak możemy oszczędzać, a wiele wydatków ma charakter „sztywny” czyli taki na który nie mamy wpływu.  Wywiązywanie się gminy z wielu kosztownych obowiązków ma fundamentalne znaczenie nie tyle dla wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa czy zdrowia mieszkańców. Jednym słowem będzie bardzo ciężko, ale mamy nadzieję, że samorządy jakie znalazły się w Państwa rankingu także w sytuacji kryzysowej poradzą sobie równie dobrze co w okresach prosperity przed obecną pandemią. Jako Gmina Dobra odważnie i jednak z dużą dozą optymizmu patrzymy w naszą przyszłość.