Tendencje w polityce podatkowej w krajach EWŚ: opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw

Funkcjonujące w EŚW systemy podatkowe dalekie są od modeli teoretycznie efektywnych. W ostatnich 30 latach kluczowymi czynnikami odciskającymi wyraźne piętno na systemach podatkowych państw regionu były m.in.: różne ścieżki ich transformacji, gruntowne reformowanie systemu finansów publicznych, członkostwo w UE, konieczność harmonizacji podatków, kryzys finansowy oraz silna presja fiskalnych i krótkookresowych potrzeb budżetu państwa.

Autorzy: Michał Bernardelli, Paweł Felis, Marcin Jamroży, Jacek Lipiec, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Grzegorz Otczyk.