Tendencje w polityce podatkowej w krajach EWŚ: obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Polityka ta w ostatnich trzech dekadach zorientowana głównie na maksymalizację efektu fiskalnego, pomijając problem kosztów generowanych po stronie przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej utrudniała opieszałość administracji i sądownictwa. Analiza wyroków WSA wskazuje, że pomiędzy zaistnieniem zdarzenia gospodarczego, wpływającego na wartość zobowiązania podatku VAT, a wydaniem ostatecznej decyzji zaskarżanej przed sądem upływa zwykle okres ok. 5 lat.

Autorzy: Dominik J. Gajewski, Aleksander Werner, Piotr Karwat, Adam Olczyk, Jarosław Wierzbicki.