Tarnów kusi młodych programistów HACKATHONEM

Tego podczas Forum Innowacji jeszcze nie było. Na konferencji zadebiutuje Hackathon <Zaprogramuj_Tarnów/>. W jego ramach programiści oraz innowatorzy będą budować inteligentne rozwiązania dla miasta.

Słowo hackathon powstało z połączeni słów hack i marathon, więc dosłownie oznaczałby maraton hakowania, które później zmieniło się w programowanie. Wydarzenie przeznaczone jest dla programistów, grafików komputerowych, twórców aplikacji czy interfejsów, którzy muszą rozwiązać zadanie związane z przygotowaniem programu. Na rozwiązanie tego zadania mają od jednego do kilku dni.

Konkursy mają formułę hackathonów oraz prac zespołowych przesyłanych drogą online. Ta druga forma polega napisaniu projektu na zadany temat w określonych ramach czasowych i wysłaniu go organizatorom w wyznaczonym terminie. Taka forma konkursu pozwala na udział większej liczby programistów, bo odległość i logistyka nie mają większego znaczenia. W Tarnowie odbędzie się jednak klasyczny hackathon. Wszystkie zespoły dokładnie w tym samym momencie z ust jury usłyszą temat i zagadnienia, które będą musiały przełożyć na postać zero-jedynkową.

Tarnowski hackaton zacznie się jeszcze przed oficjalną inauguracją Forum Innowacji, w niedzielę 14 kwietnia i potrwa 36 godzin. Rywalizować będą w nim czteroosobowe zespoły. Zwycięzcy wyjadą do domu z 12 tysiącami złotych w kieszeni. Zespoły będą musiał stworzyć aplikację lub grę mobilną na telefon komórkowy, która ma pomóc wdrożyć rozwiązania w zakresie Smart City w Tarnowie. Mówiąc obrazowo – poprawiające życie statystycznego mieszkańca tego miasta.

Jury będzie oceniało prace według specjalnych kryteriów. Są to przede wszystkim: innowacyjność, społeczna użyteczność, potencjał biznesowy, design i funkcjonalność, łatwość wdrożenia i zaawansowanie w realizacji pracy. Ostateczna ocena odbędzie się drugiego dnia Forum (16.04). Tego dnia odbędą się też prezentacje prac. Po zakończeniu prac jury odbędzie się oficjalne wręczenie nagrody, którą osobiście odbierze kapitan zwycięskiego zespołu.

Z zaproszenia powinny skorzystać przede wszystkim zespoły młodych twórców i kreatywnych programistów. Doświadczenie jest tu mniej ważne, bo wszystko można nadrobić znakomitym doborem rozwiązań i skutecznym wprowadzeniem ich w życie!