Tanja Miscevic w Krynicy o rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejne kraje na Bałkanach

Tanja Miščević – szefowa zespołu negocjacyjnego ds. przystąpienia Republiki Serbii do Unii Europejskiej będzie gościem XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Miščević weźmie udział w panelu: Czy powinniśmy powrócić do dyskusji o polityce rozszerzenia UE?

Obok niej w debacie, która wraca co jakiś czas na kontynencie europejskim wystąpią: sekretarz parlamentarny w litewskim ministerstwie spraw zagranicznych Zanda Kalniņa-Lukaševica, profesor Dmitrij Ofitserov-Belskiy z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie, były minister spraw zagranicznych Czech – Cyril Svoboda i Johannes Swoboda – prezes austriackiego Międzynarodowego Instytutu Pokoju.

Tanja Miščević jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Politycznych w Belgradzie. W latach 2005-2008 była dyrektorem Urzędu Integracji Europejskiej. W 2007 roku kierowała zespołem negocjacyjnym Republiki Serbii w celu zawarcia umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji między Serbią a UE.

W latach 2010-2012 pełniła funkcję sekretarza stanu ds. polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Republiki Serbii. Wcześniej była członkiem i wiceprezesem zarządu Agencji Antykorupcyjnej.

Miščević pełniła funkcję specjalnego doradcy wicepremiera ds. handlu zagranicznego w latach 2012-2013 oraz starszego doradcy UNDP ds. projektów bezpieczeństwa w regionie Europy Południowo-Wschodniej.

Wykładała jako profesor wizytujący w Akademii Dyplomatycznej MSZ Republiki Chorwacji, w Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu w Bonn, na Wydziałach Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Czarnogóry, Akademii Wojskowej Ministerstwa Obrony oraz Akademii Dyplomatycznej Republiki Serbii.

Jest autorką dwóch książek oraz szeregu opracowań i artykułów na tematy teorii i praktyki funkcjonowania międzynarodowych organizacji rządowych, funkcjonowania traktatów założycielskich UE, historii rozwoju procesu integracji europejskiej, polityki rozszerzenia UE, procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz stosunków Serbii i UE.

Otrzymała nagrody „Contribution of the Year to Europe” i „The best European of the Balkans” oraz nagrodę „Rainbow” za promowanie praw osób LGBT i walkę z homofobią w Serbii. Została uhonorowana stopniem Kawalera Narodowego Orderu Zasługi dekretem Prezydenta Republiki Francuskiej.