Elastyczne zatrudnienie: globalny chaos czy nowa równowaga rynku pracy?


Elastyczne formy zatrudnienia charakteryzuje wzrost różnorodności szans na lepsze wykorzystanie umiejętności pracowniczych i potencjału ludzkiego.…