Wolność w obliczu zmian XXI wieku


Znaczenie wolności w XXI wieku przechodzi rewolucję. Możliwość dostępu do szerokiego zasobu informacji, może okazać się pułapką dla kształtowania…