Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego


Zgodnie z prognozami do 2050 roku populacja ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów. W konsekwencji zwiększy się poziom korzystania z zasobów…