Minister sportu i turystki – Witold Bańka na XXIX Forum Ekonomicznym


Wydarzenia sportowe stanowią od lat ważną część życia społecznego. Mocno zaangażowane są w nie nie tylko instytucje i kluby sportowe czy widzowie,…

Minister sportu będzie gościem XXVII Forum Ekonomicznego


Witold Bańka, minister sportu i turystyki potwierdził udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Sport…