Minister sportu i turystki – Witold Bańka na XXIX Forum Ekonomicznym


Wydarzenia sportowe stanowią od lat ważną część życia społecznego. Mocno zaangażowane są w nie nie tylko instytucje i kluby sportowe czy widzowie,…