Aptekarze chcą rzetelnie informować, a nie prowadzić kampanie koncernów farmaceutycznych


W wielu krajach europejskich aktywności propacjenckie są standardem. W Polsce zgodnie z prawem farmaceutycznym zakazane jest informowanie pacjentów o…

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce – opinie laureatów


Laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce mówili o finansowych wyzwaniach związanych z realizacją bieżących zadań.

Biznes, samorząd, polityka – konflikt czy symbioza?


Jak budować symbiozę i przezwyciężać problemy pojawiające się w realizacji wzajemnych oczekiwań rozmawiali podczas V Europejskiego Kongresu…

Sesja plenarna: Dyplomacja wielkich miast


W świecie globalizacji to miasta chcą rozdawać polityczne karty. Łączą się w sieci i wchodzą do wielkiej dyplomacji.

Instytucje kultury a samorząd lokalny – współpraca na rzecz mieszkańców


Panel dotyczył różnych aspektów działalności kulturalnej: jej różnych uwarunkowań i celów w zależności między innymi od wielkości jednostki…

Silny wizerunek regionu – jak przyciągnąć kapitał?


Jakość życia mieszkańca i jego zadowolenie to najważniejsza marka regionu. Obecnie miasta przestają być dla mieszkańców, a zaczynają być dla…

Kultura w aktywizacji mieszkańców i budowaniu wspólnoty lokalnej


Instytucje kultury są jedną z niewielu form społeczno-kulturalnej aktywizacji i integracji mieszkańców szczególnie w małych miastach.

„Społeczeństwo plus” jak pomóc i nie zaszkodzić?


Na ile programy z pakietu Społeczeństwo plus są w stanie przynieść realną pomoc? Gzie leży granica pomiędzy pomocą a nauką samodzielności i…

Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST


Województwo Mazowieckie ma ponad pół miliona „migrantów” czyli pacjentów z innych regionów. Z kolei łódzkie produkuje największą liczbę pacjentów…

Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość


W 2018 r. nastąpił spadek zadłużenia placówek służby zdrowia oraz, co szczególnie optymistyczne, zdecydowanie wzrosła liczba zatrudnionych…

Efektywne zarządzanie biznesem komunalnym – czy jest możliwe?


Tematem panelu była trudna sztuka dobrego zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi i problemy związane z finansowaniem i inwestycjami.