Czy po wyborach do Bundestagu zmieni się niemiecka polityka wobec Ukrainy?


Wybory do Bundestagu były bardzo istotne dla Ukrainy. Niemcy są jednym z największych krajów Unii Europejskiej, ale również jednym z głównych…

Przegląd najważniejszych wydarzeń na Ukrainie


500 mln dol. pomocy od Stanów Zjednoczonych, negatywna reakcja krajów europejskich na ukraińską ustawę edukacyjną oraz dyskusje wokół misji pokojowej…

Kto odnosi korzyści z liberalizacji handlu UE z nowymi krajami stowarzyszonymi?


Sen o Europie, to dla wschodnich sąsiadów UE nie tylko marzenie o europejskich wartościach i wolnościach. To najprawdopodobniej głównie marzenie o…

Ukraiński ekonomista i polityk Wiktor Halasiuk będzie gościem FE


Udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju potwierdził przewodniczący Komisji ds. Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości Rady Najwyższej…

X Forum Europa – Ukraina [PODSUMOWANIE]


Blisko 900 uczestników z 25 państw świata, ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów i regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie.…

„Ukraiński rząd robi wszystko dla napływu zagranicznych inwestycji”


By zwiększyć napływ zagranicznych inwestycji na Ukrainę, trzeba stworzyć odpowiedni klimat dla biznesu i maksymalnie osłabiać regulację. Zastępczyni…

O możliwościach współdziałania Europy z Ukrainą w biznesie kosmicznym debatowano w Rzeszowie


Eksperci podczas X Forum Europa–Ukraina omawiali możliwość współpracy naukowej i gospodarczej w obszarze eksploracji przestrzeni kosmicznej. Zdaniem…

Dyskusja „Biznes na Ukrainie. Możliwości dla europejskich przedsiębiorców”


Kijów chce ucywilizować swoje otoczenie gospodarcze. Zagraniczne firmy wciąż jednak napotykają tam wiele przeszkód. To wnioski z dyskusji „Biznes na…

Dyskusja „Udział kapitału narodowego i firm państwowych w kształtowaniu polityki rozwoju”


Do uniezależnienia się sektora prywatnego od państwa niezbędna jest przejrzystość i transparentność procedur. Tak wynika z dyskusji „Udział kapitału…

Integracyjne aspiracje Ukrainy w obliczu kryzysu projektu europejskiego i eurosceptycyzmu


Olena Babakova, Dziennikarka portalu o Partnerstwie Wschodnim Eastbook.eu poprowadziła dyskusję. „Przez lata integracja europejska była punktem…

Debata „Euroregiony – sposób na ożywienie współpracy społecznej i gospodarczej” w ramach X Forum Europa – Ukraina


Moderatorka panelu Oksana Jurynec, Posłanka Rady Najwyższej Ukrainy, rozpoczęła debatę pokdreślając znaczenie euroregionów dla rozwoju zarówno…

Panel dyskusyjny „Progi i bariery wymiany handlowej z Ukrainą” podczas X Forum Europa – Ukraina


Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, obroty handlowe pomiędzy tym krajem a Polską mogą znacznie wzrosnąć – szacuje…