Wspólne granice – wspólne cele. Partnerstwo międzyregionalne Polski, Rumunii, Ukrainy i Mołdawii


Rozwój współpracy transgranicznej jest jednym z największych priorytetów polityki regionalnej w Europie. Jak wzmocnić jej mechanizmy, aby była…

Przewodniczący Ukraińskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych gościem XXVIII Forum Ekonomicznego


Timur Khromaev, Przewodniczący Ukraińskiej Komisji Państwowej ds. Giełdy i Papierów Wartościowych weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w…

Sesja Plenarna: Bilans czterolecia 2014-2018 – ukraińskie i europejskie sukcesy i porażki


Za Ukrainą cztery burzliwe lata. Od Euromajdanu, przez zajęcie Krymu przez Rosję, aż do stabilizacji sytuacji w kraju, który de facto pozostaje wciąż…

Progi i bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej


Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, obroty handlowe między nimi szybko zaczynają wzrastać. Kto na tym korzysta?……

Czy imigracja z Ukrainy zmieniła europejski rynek pracy? – relacja z dyskusji


Na początku debaty moderator Marek Cierpiał-Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, zaproponował, żeby uczestnicy debaty analizowali…

Jak wykorzystać możliwości współpracy przemysłu zbrojeniowego?- relacja z debaty


Debatę poprowadził Jarosław Kociszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. „W ubiegłym roku wiele rozmawialiśmy o możliwościach stwarzanych przez…

Syndrom peryferyjnego rozwoju. Jak zbudować innowacyjną gospodarkę?- relacja z debaty


Gospodarzem bloku tematycznego był Jarosław Żaliło, dyrektor programów ekonomicznych przy Instytucie Studiów Społecznych i Gospodarczych na Ukrainie.…

Blok tematyczny: Dlaczego reforma decentralizacyjna nie zmieniła Ukrainy?


Wśród uczestników debaty nie było zgody co do tego, czy obecne zmiany są skuteczne, jednak wszyscy...

Panel: Turystyka medyczna – czy potrzebujemy zagranicznych pacjentów czy oni potrzebują nas?


Turystyka medyczna, tuż obok turystyki uzdrowiskowej, spa i wellness jest elementem turystyki zdrowotnej. Celem pacjentów przyjeżdzających z krajów…

Od stowarzyszenia do unii celnej?– relacja z debaty


Panel rozpoczął się prezentacją pt. Integracja transgraniczna w Programie Polska-Białoruś-Ukraina, prowadzoną przez Lolitę Gedo ze Wspólnego…

Nagroda „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” dla wybitnych ludzi polskiego i ukraińskiego kina


Wielki finał pierwszego dnia XI Forum Europa – Ukraina to gala z nagrodami dla dwóch wybitnych postaci polskiego i ukraińskiego filmu.

XI Forum Europa-Ukraina rozpoczęte!


Uczestnicy paneli oraz zaproszeni goście zajmą się najbardziej palącymi problemami Ukrainy i jej relacjami z krajami Unii Europejskiej.