XI Forum III Wieku


Od 10 lat Forum III Wieku – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój - jest ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla środowisk seniorskich. Podczas…

Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy w Krakowie o wyzwaniach związanym ze „srebrną gospodarką”


Pierwsza w historii Świdnicy kobieta, która w 2014 roku objęła urząd prezydenta miasta. W październiku ubiegłego roku uzyskała reelekcję na kolejną…