Korzyści czy zagrożenie? O mocnych i słabych stronach inwestycji zagranicznych podczas XIII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie


Nie ulega wątpliwości, że napływ zagranicznego kapitału był jednym z katalizatorów przemian gospodarczych, jakie dokonały się w Europie…

Współprzewodniczący ukraińsko-polskiej grupy międzyparlamentarnej Mykola Kniażycki uczestnikiem XIII Forum Europa-Ukraina


Swój udział w XIII Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się w Rzeszowie 28-29 stycznia potwierdził Mykoła Kniażycki.

Social innovation – startupy w służbie społeczeństwa


Jednym z głównych celów rozwoju technologicznego jest usprawnienie życia człowieka. Aplikacje i produkty ułatwiające codzienne życie, rozwiązania…

O możliwościach i perspektywach współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej na V Europejskim Kongresie Samorządowym


Szanse rozwoju współdziałania lokalnych władz z przedstawicielami ekonomii społecznej oraz dobra praktyka w tym zakresie będzie omawiana podczas…

O możliwościach i wsparciu dla władz lokalnych w cyfrowych społeczeństwach podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Lokalny rozwój cyfrowych społeczeństw to kolejny temat, który będzie dyskutowany podczas odbywającego się na początku kwietnia w Krakowie V…

Społeczeństwo obywatelskie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Samorządów


Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów nie zabraknie tematów społecznych. Jednym z nich będzie panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu…

(Po)Most do zrozumienia?


Czeskie kino rozpoznawane jest na świecie jako marka sama w sobie, błyskawicznie kojarzy się z nazwiskami ważnych reżyserów, takich jak: Miloš…

III Forum Przemysłowe – dyskusje o gospodarce, energetyce i innowacjach


Panele dyskusyjne zostały zaplanowane w ramach kilku grup tematycznych, m.in. Gospodarka, Innowacje, Społeczeństwo.