Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości


Rozwój miast i walka o równowagę między postępem a harmonijnym życiem mieszkańców jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w przestrzeni…

Smart City, elektromobilność, cleantech, żeby żyło się lepiej


Brak strategii, znikoma ilość regulacji prawnych oraz dopiero raczkująca współpraca między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i samorządami - to…

O bezpieczeństwie Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Czy Smart City będzie też Safe City – o tym jak w mieście przyszłości zapewnić komfort i bezpieczeństwo dyskutować będziemy podczas V Europejskiego…

Tadeusz Krzakowski – prezydent Legnicy, o bezpieczeństwa w inteligentnym mieście podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie


Nowoczesne technologie w służbie miasta to nie tylko zarządzanie ruchem drogowym czy aplikacje wspierające dbanie o środowisko naturalne, ale to…

Piotr Korytkowski – prezydent Konina o idei Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Inteligentne zarządzanie miastem to koncepcja, nad którą pracują przedstawiciele wielu środowisk - od samorządów po komercyjne korporacje. Idea jest…

Wiceprezydent Warszawy – Paweł Rabiej w Krakowie o koncepcji smart city


Inteligentne rozwiązania tworzą środowisko przyjazne mieszkańcom, ułatwiając im życie i funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni miejskiej. Temat ten…

Społeczeństwo obywatelskie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Samorządów


Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów nie zabraknie tematów społecznych. Jednym z nich będzie panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu…