Finanse samorządów terytorialnych


O 30 latach wdrażania pomysłów na finansowanie polskich samorządów pisze prof. dr. hab. Krzysztof Surówka, kierownik Katedry Finansów Samorządowych…

Kończymy prace nad kolejnym Rankingiem Finansowym Samorządu Terytorialnego


Cel: stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce – opinie laureatów


Laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce mówili o finansowych wyzwaniach związanych z realizacją bieżących zadań.

Prezentacja II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce


Jak nagrodzić samorządy za podejmowane przez nich wysiłki? Odpowiedź na to pytanie przyniesie I dzień V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie…