Relacja z debaty „Polska – Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości” 


Projekt „Polska – Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości” miał za zadanie przedstawić, jak ważną rolę pełni Polska w procesie integracji…

Debata „Polska-Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości”


Zapraszamy na debatę, która odbędzie się 22 października o godz. 15:00. Dyskusja stanowi część projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw…

Wyzwania stojące przed ukraińskimi studentami w Polsce


Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród ukraińskiej młodzieży są nauki społeczne i humanistyczne, a ostatnio również stosunki międzynarodowe i…

Dlaczego Turcja jest ważna dla „Trójkąta lubelskiego” i  innych inicjatyw regionalnych?


Dzisiejsze wyzwania i obecne procesy globalne stwarzają warunki dla nowych regionalnych stowarzyszeń i przeformatowania powiązań, w tym…

Nowe horyzonty starych problemów: perspektywy integracji migrantów z Ukrainy w post pandemicznej Polsce


Jedną z niespodzianek, którą przyniosła pandemia był fenomen tzw. „kluczowych pracowników”- czyli tych, czyja praca była kluczową dla funkcjonowania…

Trójkąt Lubelski jako praktyczne zadanie


Jeśli „trójkąt lubelski” ma być czymś więcej niż okazją do niezobowiązujących konsultacji, bardzo potrzebny jest sygnał o rozpoczęciu praktycznej…

Potencjał ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego i doświadczenie przezbrojenia Polski – kluczem do wzmocnienia zdolności obronnych obu krajów.


Ukraińskie środowiska eksperckie dawno doszły do wniosku, że Ukraina i Polska mogą i powinny skutecznie i owocnie współpracować w celu wzmocnienia…

Trójkąt Lubelski – Polska, Litwa i Ukraina wzmacniają współpracę


Nowa inicjatywa ma na celu wzmocnienie relacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i bezpieczeństwa pomiędzy trzema krajami.

Nowa sytuacja, stare problemy. Legalizacja pobytu ukraińskich migrantów w Polsce w czasie pandemii COVID 19


Pandemia pokazała, że migranci powinni mieć łatwy dostęp do jasnej, aktualnej i wiarygodnej informacji w ich języku ojczystym.

Jak polska firma może z sukcesem wejść na ukraiński rynek


Sukces jakiejkolwiek strategii wejścia na rynek zależy częściowo od czynników, na które nie masz wpływu - ale inwestycja w te wstępne kroki powinna…

Wejście ukraińskich firm na polski rynek-dlaczego ten trend utrzyma się w 2021 roku?


Jak potwierdza ogromna ilość badań wewnętrznych i zewnętrznych, Polska jest doskonałym kierunkiem do inwestowania i rozwoju biznesu.

Doświadczenie polskich samorządów dla Ukrainy


Entuzjazm do współpracy i poparcie przez Polskę dążeń Ukrainy do naśladowania jej sukcesu po raz kolejny dowodzi, że Polska jest wiarygodnym sąsiadem…