Piotr Korytkowski – prezydent Konina o idei Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Inteligentne zarządzanie miastem to koncepcja, nad którą pracują przedstawiciele wielu środowisk - od samorządów po komercyjne korporacje. Idea jest…

Wiceprezydent Warszawy – Paweł Rabiej w Krakowie o koncepcji smart city


Inteligentne rozwiązania tworzą środowisko przyjazne mieszkańcom, ułatwiając im życie i funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni miejskiej. Temat ten…