Odmrażanie Państw Bałtyckich


Koszty gospodarcze i społeczne zamknięcia mogą być dużo większe od potencjalnego rozszerzenia się epidemii.