Najnowsze informacje – Forum Ekonomiczne http://www.forum-ekonomiczne.pl Instytut Wschodni | Forum Ekonomiczne | Economic Forum Tue, 14 Aug 2018 11:44:53 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 Minister ochrony środowiska Litwy – Kęstutis Navickas kolejnym potwierdzonym gościem tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-ochrony-srodowiska-litwy-kestutis-navickas-kolejnym-potwierdzonym-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-ochrony-srodowiska-litwy-kestutis-navickas-kolejnym-potwierdzonym-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/#respond Mon, 13 Aug 2018 10:12:45 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81898 Kęstutis Navickas to litewski polityk i działacz organizacji pozarządowych, przewodniczący litewskiej koalicji organizacji ekologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko ministra ochrony środowiska w gabinecie Sauliusa Skvernelisa  objął w grudniu 2016 r. Wcześniej pracował min. w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Następnie pełnił szereg funkcji w organizacjach ekologicznych min. w Bałtyckim Forum Środowiskowym, gdzie w latach 2006-2016, był ekspertem do spraw zrównoważonego rozwoju oraz zastępcą dyrektora.

Minister Navickas w 1994 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wileńskim. W 2009 r. uzyskał tytuł magistra w dziedzinie administracji i zarządzania na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie.

Szef litewskiego resortu ochrony środowiska weźmie udział w panelu pt. „Dyplomacja klimatyczna w XXI wieku”. Zaproszeni goście będą dyskutowali najważniejsze zagadnienia dotyczące możliwych kierunków prowadzenia polityki klimatycznej. Podejmą również próby odpowiedzi na pytanie, jak złagodzić negatywne skutki zmian klimatu?

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-ochrony-srodowiska-litwy-kestutis-navickas-kolejnym-potwierdzonym-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/feed/ 0
Ewolucja miast od „wiejskich” do „miejskich” – The Urban Finland Blog http://www.forum-ekonomiczne.pl/ewolucja-miast-od-wiejskich-do-miejskich-the-urban-finland-blog/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/ewolucja-miast-od-wiejskich-do-miejskich-the-urban-finland-blog/#respond Mon, 13 Aug 2018 10:01:58 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81891 W tegorocznym XXVIII Forum Ekonomicznym weźmie udział Timo Hämäläinen z Finlandii, autor znanego na całym świecie bloga „The Urban Finland Blog”, poświęconego tematyce miast.

 „The Urban Finland Blog”, projekt autorstwa Tima Hämäläinena ma na celu podkreślenie i omówienie współczesnych problemów związanych z miastami i środowiskiem zurbanizowanym. Od czasu swojej premiery w 2012 roku, blog zyskał popularność na poziomie globalnym i został zauważony przez „The Guardian” wśród „najlepszych blogów poświęconych tematyce miast na świecie”.

Patrząc z perspektywy fińskiej i globalnej, blog analizuje wewnętrzne aspekty rozwoju miast w dobie nowo powstających priorytetów w budowaniu skutecznych i konkurencyjnych miast.

We wczesnych latach XXI wieku stało się jasne, że takie wpływowe czynniki jak zmiana klimatu, nowe technologie, tendencje demograficzne, zmieniający się charakter pracy i ewoluujący system wartości społecznych, intensywnie kształtują sposób, w jaki ludzie chcą żyć.

Na całym świecie zaczyna się powoli odchodzić od ruralistycznego modelu rozwoju miast i przedmieść o niskiej gęstości zabudowy. Nowy, bardziej „miejski” model bierze górę.

Timo porusza na swoim blogu nie tylko tematykę mającą związek z urbanistyką, ale też zagadnienia dotyczące dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Coraz więcej niezależnych specjalistów ds. miejskich, którzy poruszają się między płaszczyzną globalną i lokalną oraz tworzą sieci współpracy wokół różnych dziedzin to wiodący trend, który kwitnie w miastach.

Podczas Forum Timo Hämäläinen podzieli się kluczowymi spostrzeżeniami i doświadczeniami ze swojej pracy.

Timo Hämäläinen jest blogerem, geografem specjalizującym się w geografii miast oraz konsultantem w zakresie polityki miejskiej i zaangażowania w sprawy publiczne.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/ewolucja-miast-od-wiejskich-do-miejskich-the-urban-finland-blog/feed/ 0
Georg Milbradt gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy http://www.forum-ekonomiczne.pl/georg-milbradt-gosciem-forum-ekonomicznego-w-krynicy/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/georg-milbradt-gosciem-forum-ekonomicznego-w-krynicy/#respond Mon, 13 Aug 2018 09:23:15 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81884 Gościem 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy będzie były premier Saksonii, działacz CDU i ekonomista –  prof. Georg Milbradt.

foto: ministerpraesident.sachsen.de

Georg Milbradt studiował ekonomię, nauki prawne i matematykę na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, uzyskując w 1968 dyplom z ekonomii. W 1973 obronił doktorat, zaś habilitował się w 1980. W latach 70. był nauczycielem akademickim głównie na macierzystej uczelni, powrócił na nią w 1985 na stanowisko profesora. W latach 1980–1983 wykładał na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W 1973 wstąpił do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W latach 1975–1982 był radnym miejskim w Münster, następnie do 1990 kierował departamentem finansowym we władzach tego miasta. W 1990 objął stanowisko ministra finansów w rządzie Saksonii kierowanym przez Kurta Biedenkopfa. Odszedł z tego urzędu w 2001 po konflikcie z premierem. Od 1994 do 2009 był posłem do saksońskiego landtagu, a w latach 1999–2001 wiceprzewodniczącym CDU w Saksonii. Od 2000 do 2008 zasiadał w zarządzie federalnym partii chadeckiej. W 2001 zastąpił Kurta Biedenkopfa na funkcji przewodniczącego saksońskiej CDU, a w 2002 na urzędzie premiera Saksonii, który sprawował do 2008. W czasie sprawowania przez niego kadencji działał on aktywnie na rzecz rozbudowy infrastruktur transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami oraz na rzecz zbliżenia gospodarczego i kulturalnego pomiędzy krajami.

Podczas tegorocznego FORUM ekonomicznego w Krynicy Georg Milbradt weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Inwestycje transgraniczne szansą na rozwój regionów przygranicznych”, którego celem będzie ukazanie znaczenia współpracy i inwestycji transgranicznych jako kluczowych instrumentów budowania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy państwami.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/georg-milbradt-gosciem-forum-ekonomicznego-w-krynicy/feed/ 0
Rokas Maciulis – o europejskim transporcie w Krynicy http://www.forum-ekonomiczne.pl/rokas-maciulis-o-europejskim-transporcie-w-krynicy/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/rokas-maciulis-o-europejskim-transporcie-w-krynicy/#respond Sat, 11 Aug 2018 08:21:37 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81864 Rokas Maciulis – szef litewskiego resortu komunikacji weźmie udział w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy.

źródło: biznesalert.pl

Minister Maciulis sprawuje swój urząd od roku 2016. Wcześniej, w latach 2014-2016 był ministrem energetyki w rządzie Algirdasa Butkevičusa. Zanim rozpoczął karierę polityczną był menedżerem wysokiego szczebla w sektorze prywatnym. Minister Maciulis pracował min. dla największych globalnych firm audytorskich oraz w branży energetyczno-paliwowej.

W 1994 r. uzyskał tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz nauk politycznych na Uniwersytecie w Wilnie. W latach 1989-1994 studiował również ekonomię na tej samej uczelni.

Minister Maciulis weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Przyszłość infrastruktury drogowej w Europie”. Goście panelu omawiać będą najważniejsze kwestie dotyczące transportu, który w dalszym ciągu pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju ekonomicznego na Starym Kontynencie.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/rokas-maciulis-o-europejskim-transporcie-w-krynicy/feed/ 0
Wspólne granice – wspólne cele. Partnerstwo międzyregionalne Polski, Rumunii, Ukrainy i Mołdawii http://www.forum-ekonomiczne.pl/wspolne-granice-wspolne-cele-partnerstwo-miedzyregionalne-polski-rumunii-ukrainy-i-moldawii/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/wspolne-granice-wspolne-cele-partnerstwo-miedzyregionalne-polski-rumunii-ukrainy-i-moldawii/#respond Sat, 11 Aug 2018 08:10:22 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81852 Rozwój współpracy transgranicznej jest jednym z największych priorytetów polityki regionalnej w Europie. Jak wzmocnić jej mechanizmy, aby była jeszcze bardziej efektywna zastanowią się uczestnicy panelu dyskusyjnego „Wspólne granice – wspólne cele. Partnerstwo międzyregionalne Polski, Rumunii, Ukrainy i Mołdawii”, który odbędzie się podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nawiązanie dobrosąsiedzkich i partnerskich kontaktów pomiędzy regionami jest efektywną metodą na zbudowanie dobrych relacji międzypaństwowych. Wspólne działania regionów Polski, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii mają pomóc skutecznie osiągać wyznaczone społeczne, kulturalne i gospodarcze cele, wspierać rozwój i wymianę informacji. Moderator dyskusji, przewodniczący Euroregionu „Dniestr” uważa, że współpraca czterech sąsiadów może być doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zarówno w lokalnym jak i regionalnym aspekcie. Podkreśla też wagę porozumień, takich jak to czterostronne zawarte między Polską, Mołdawią, Ukrainą i Rumunią, które pozwalają na skuteczniejsze działanie, a także wpływają na rozwój turystyki międzyregionalnej, która sprzyja wzajemnemu poznawaniu.

Zacieśnienie współpracy transgranicznej w ramach struktur koncentrujących przedstawicieli samorządu lokalnego, regionalnego, stowarzyszeń oraz partnerów społecznych jest również jednym z istotnych przejawów integracji europejskiej. Z kolei efektywność kontaktów międzynarodowych w dużym stopniu prowadzi do rozwoju społecznego i gospodarczego państw.

Partnerami dyskusji są Euroregion „Dniestr” i Ukraińsko-Brytyjski Klub City.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wspolne-granice-wspolne-cele-partnerstwo-miedzyregionalne-polski-rumunii-ukrainy-i-moldawii/feed/ 0
Pino Musolino gościem XXVIII Forum Ekonomicznego http://www.forum-ekonomiczne.pl/pino-musolino-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/pino-musolino-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/#respond Sat, 11 Aug 2018 07:57:25 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81844 Prezes Weneckich Władz Portowych weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Podczas Forum Pino Musolino będzie uczestniczył w dyskusji poświęconej projektowi Nowego Szlaku Jedwabnego.

Nowy Jedwabny Szlak tworzy nowe możliwości wymiany handlowej dla wszystkich państw, które znajdują się na jego trasie. Port w Wenecji  jest bardzo aktywnie promowany jako jeden z kluczowych punktów trasy, gdyż jak utrzymują władze Włoch, znajduje się on w idealnym położeniu, by stać się europejskim przejściem umożliwiającym skuteczny przepływ handlu z Azją.

Pino Musolino jest prezesem Weneckich Władz Portowych od marca 2017 roku. Wcześniej pracował m.in. dla Hapag Lloyd w Singapurze, Atlantis International Services NV w Belgii, czy w biurze prawnym prowincji Wenecja. Jest prezesem europejskiej sekcji think-tanku Global Institute of Logistics, członkiem zarządu stowarzyszenia AIVP Światowej Sieci Miast Portowych, a także członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/pino-musolino-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/feed/ 0
Przewodniczący Ukraińskiej Komisji ds. Giełdy i Papierów Wartościowych gościem XXVIII Forum Ekonomicznego http://www.forum-ekonomiczne.pl/przewodniczacy-ukrainskiej-komisji-ds-gieldy-i-papierow-wartosciowych-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/przewodniczacy-ukrainskiej-komisji-ds-gieldy-i-papierow-wartosciowych-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/#respond Tue, 07 Aug 2018 18:16:16 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81687 Timur Khromaev, Przewodniczący Ukraińskiej Komisji Państwowej ds. Giełdy i Papierów Wartościowych weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

źródło: cgpa.com.ua

Podczas Forum Klromaev weźmie udział w dyskusji na temat regionalnej integracji rynków kapitałowych, której to uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie jak przyciągnąć globalnych inwestorów do Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród kompetencji Khromaeva, jako przewodniczącego Komisji jest m. in. planowanie strategiczne w zakresie rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności, przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, wprowadzanie międzynarodowych standardów sprawozdawczych, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym oraz rynkiem kapitałowym.

Timur Khromaev rozpoczął swoją karierę w 1997 roku w Ministerstwie Finansów Ukrainy, gdzie pracował nad strategią zarządzania długiem publicznym. W 2001 roku Khromaev został zastępcą dyrektora generalnego banku RNB-Ukraina, a od 2002 roku pełnił tę funkcję w TAS-Investbanku. W lutym 2003 roku Timur Khromaev założył firmę inwestycyjną „ARTA”, która jest jednym z liderów wśród ukraińskich firm inwestycyjnych, a od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora wykonawczego GASE Energy, Inc. Wykształcenie wyższe Timur Khromaev zdobył w Union College w Nowym Jorku, zaś stopień magistra prawa międzynarodowego uzyskał na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/przewodniczacy-ukrainskiej-komisji-ds-gieldy-i-papierow-wartosciowych-gosciem-xxviii-forum-ekonomicznego/feed/ 0
Profesor Csaba Gy. Kiss zapowiedział swój udział w XXVIII Forum Ekonomicznym http://www.forum-ekonomiczne.pl/profesor-csaba-gy-kiss-zapowiedzial-swoj-udzial-w-xxviii-forum-ekonomicznym/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/profesor-csaba-gy-kiss-zapowiedzial-swoj-udzial-w-xxviii-forum-ekonomicznym/#respond Tue, 07 Aug 2018 18:03:14 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81677 Współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego, historyk kultury, eseista po raz kolejny będzie gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy.

źródło: valasz.hu

Profesor Katedry Hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim weźmie udział w dyskusji zatytułowanej „Polityka historyczna – praca nad przeszłością dla przyszłości”. Goście panelu postarają się odpowiedzieć na pytania: czy polityka historyczna prowadzi do nierozwiązywalnych konfliktów? Czy władze powinny próbować oddzielić te dwie sfery i czy jest to w ogóle możliwe? Ten temat od kilku lat jest przedmiotem intensywnej debaty publicznej. W coraz większym stopniu środowiska polityczne świadome są tego, że uprawianie polityki pamięci w dzisiejszych czasach staje się konieczne, mimo iż jest ona niewątpliwie dyskusyjna i niełatwa w odbiorze społecznym.

Csaba Kiss jest szczególnie zainteresowany narodowościami Europy Środkowej i ich symbolami. Jest autorem 20 książek w języku węgierskim, 3 w polskim i jednej po angielsku. W 2017 roku na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy odbyła się prezentacja jego książki „Powinowactwa wyszehradzkie”. To zbiór esejów dotyczących Europy Środkowej oraz dwa wywiady, w których dziennikarze starają się dowiedzieć nieco o postaci profesora. Wspomniane są jego polskie fascynacje, pierwsze podróże do Polski, a także przygody, jakie go po drodze spotkały.

Nie zabrakło polityki, bo nie da się od niej uwolnić, szczególnie, gdy próbujemy zrozumieć stosunki łączące Polskę z Węgrami. Analizujemy relacje obu państw, zahaczając również o Słowację i Czechy. W końcu Europa Środkowa to my – region, który wciąż czuje kompleksy wobec krajów zachodnich, a który przeżył nie tylko wojenną zawieruchę, lecz również został zniewolony przez dwa reżimy. Najpierw nazizm, a później komunizm, o którym najczęściej zapomina się na zachód od naszych granic. W ostatniej części książki Profesor wspomina o aspiracjach do europejskości i silnym prowincjonalizmie oraz przywiązaniu do historii i tradycji. Rozmowę poprowadził poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/profesor-csaba-gy-kiss-zapowiedzial-swoj-udzial-w-xxviii-forum-ekonomicznym/feed/ 0
Regiony na rozdrożu. Jak znaleźć nowe wyzwania? http://www.forum-ekonomiczne.pl/regiony-na-rozdrozu-jak-znalezc-nowe-wyzwania/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/regiony-na-rozdrozu-jak-znalezc-nowe-wyzwania/#respond Tue, 07 Aug 2018 17:43:24 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81673 Zmiany społeczne i gospodarcze zmusiły wiele regionów do redefinicji ich pierwotnych ról oraz obszarów zainteresowań. Przemiana, która często była symulowana przez państwo i jego programy pomocowe, zmieniła demograficzny i przemysłowy obraz regionu. Zmiany przyniosły nowe role, a w konsekwencji nowe ekonomiczne i technologiczne szanse oraz wyzwania.

Wiele regionów, w tym nasz, znalazły się na rozdrożu kiedy pojawiły się nowe kierunki rozwoju, szanse i wyzwania. Powody były różne, ale zazwyczaj miały podłoże gospodarcze. Ponadto, regiony, które doświadczyły procesu transformacji zostały zmuszone do zaakceptowania zmian na wielu płaszczyznach. Dotyczyło to nie tylko spraw gospodarczych, ale również sposobu myślenia. Należy zdać sobie sprawę, że skończyła się stara epoka, a nowa jeszcze się nie zaczęła.

Państwo, przedsiębiorcy i samorządy często oferują wsparcie w formie różnych programów pomocowych, kursów, lekcji, a nawet planów działania i projektów. Zazwyczaj umożliwiają one postawienie pierwszego kroku w kierunku odnowy regionu. Fundusze, a w konsekwencji plany rozwoju nie wystarczają do zmiany roli regionu. Nowa świadomość oraz wspieranie kreatywnych pomysłów to droga do przemiany fizycznego i mentalnego wyglądu obszaru.

Powyższy opis wpasowuje się w misje i rolę agencji Zasavje Regional Development. Została założona dwa lata temu. W tym czasie kierowała wdrożeniem Regionalnego Programu Gwarancji Zasavje, Programu Stypendiów Regionalnych, oraz instrumentów Programu dla Problemów obszarów Hrastnik, Radeče i Trbovlje. Reprezentują one filar programów, które dają zastrzyki finansowe w celu zapewnienia funduszy, pieniędzy, a w następstwie nowych, świeżych i kreatywnych pomysłów.

RDA Zasavje promuje kontakty między regionalnymi, kluczowymi interesariuszami i oferuje pomoc oraz niezbędne informacje dla regionalnych firm, społeczeństwa obywatelskiego, a także dla innych organizacji z różnych branż. Nasz wykwalifikowany i zmotywowany zespół pracowników promuje tworzenie sieci kontaktów oraz nawiązywania partnerskich powiązań w celu zrównoważonego rozwoju regionu Zasavje. Łączy zarówno krajowe jak i zagraniczne organizacje w ramach polityki spójności oraz współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/regiony-na-rozdrozu-jak-znalezc-nowe-wyzwania/feed/ 0
Minister spraw zagranicznych Łotwy – Edgars Rinkēvičs, gościem tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-spraw-zagranicznych-lotwy-edgars-rinkevics-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-spraw-zagranicznych-lotwy-edgars-rinkevics-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/#respond Mon, 06 Aug 2018 15:00:19 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81551 Szef łotewskiej dyplomacji – Edgars Rinkēvičs, potwierdził swoją obecność w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego  w Krynicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: mk.gov.lv

Aktualny urząd objął już w 2011 r. w rządzie Valdisa Dombrovskisa. Na tym stanowisku pozostał w pierwszym rządzie Laimdoty Straujumy, jej drugim gabinecie oraz w rządzie Mārisa Kučinskisa. Wcześniej był szefem Kancelarii Prezydenta Republiki Łotewskiej, za prezydentury Valdisa Zatlersa. Od 1997 do 2008 był sekretarzem stanu ds. polityki obrony w Ministerstwie Obrony, wcześniej pełnił funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie. Jednocześnie pracował w biurze ds. organizacji Szczytu NATO w Rydze w latach 2005–2007. Od 1995 do 1996 był zatrudniony w departamencie polityki w Ministerstwie Obrony, awansując na stanowisko dyrektora departamentu. W latach 1993–1994 pracował jako dziennikarz w łotewskim radiu publicznym Latvijas Radio, specjalizując się w tematach polityki międzynarodowej.

W 2000 r. Edgars Rinkēvičs uzyskał magisterium z zakresu strategii zasobów narodowych na National Defense University w USA a w 1997 skończył studia magisterskie nauk politycznych na Uniwersytecie Łotwy. W latach 1994-1995 studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Wcześniej uzyskał licencjat na wydziale historii i filozofii Uniwersytetu Łotwy w Rydze.

Został odznaczony Orderem Trzech Gwiazd II klasy, Orderem Oranje-Nassau, Orderem Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komandorią Wielkiego Krzyża Orderu Westharda.

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/minister-spraw-zagranicznych-lotwy-edgars-rinkevics-gosciem-tegorocznego-forum-ekonomicznego-w-krynicy/feed/ 0
Fundusze Unijne na Innowacyjność, Kreatywność i Własność Intelektualną po 2020 roku http://www.forum-ekonomiczne.pl/fundusze-unijne-na-innowacyjnosc-kreatywnosc-i-wlasnosc-intelektualna-po-2020-roku/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/fundusze-unijne-na-innowacyjnosc-kreatywnosc-i-wlasnosc-intelektualna-po-2020-roku/#respond Mon, 06 Aug 2018 13:30:46 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81534 Historia jest dziełem wielkich idei i wielkich innowatorów. Gdy nowy wynalazek ujrzy światło dzienne, pierwszą rzeczą jest wiedzieć, jak go sfinansować; drugą zaś jest znalezienie najlepszego sposobu, aby go chronić, tak aby zachować jego innowacyjność. Własność intelektualna jest kluczem do ochrony innowacji i kreatywności, a fundusze UE to skarb, na który warto „polować”.

Ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenia, jeśli chce się odnieść sukces, jednak wiele MŚP i startupów nadal tego nie robi. Dlaczego? Większość z nich nie zna długoterminowych korzyści własności intelektualnej lub uważa, że jest to kwestia, która powinna martwić duże firmy. Są jednak w błędzie.

Jakie są najlepsze strategie wprowadzania własności intelektualnej na rynek? Jak zachęcić firmy do rejestracji patentów i wykorzystać ich wartość do pobudzenia innowacji? Jakie działania oraz inwestycje należy sfinansować w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia ochrony innowacyjności i kreatywności? Czy środki finansowe na innowacje w budżecie UE na lata 2021-2027 są wystarczające do zwalczania globalnej konkurencji? Jak fundusze unijne po 2020 roku mogą pomóc innowacyjności i kreatywności?

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy próba odpowiedzi na powyższe pięć pytań będzie głównym celem dyskusji w panelu Fundusze Unijne na Innowacyjność, Kreatywność i Własność Intelektualną po 2020 roku. Debatę poprowadzi Andrea Gallo, wydawca włoskiego serwisu internetowego FASI.biz, zajmującego się tematyką funduszy, projektów i inwestycji europejskich oraz międzynarodowych.

Gotowi na finansowanie i ochronę swoich pomysłów?

 Czas poszerzyć swoją wiedzę: https://goo.gl/Xs7zGP

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/fundusze-unijne-na-innowacyjnosc-kreatywnosc-i-wlasnosc-intelektualna-po-2020-roku/feed/ 0
13 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów http://www.forum-ekonomiczne.pl/13-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow/ http://www.forum-ekonomiczne.pl/13-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow/#respond Mon, 06 Aug 2018 10:07:26 +0000 http://www.forum-ekonomiczne.pl/?p=81475 Wielkie sukcesy mają czasami niespodziewane początki. Niekiedy wystarczy mały krok, by stworzyć coś naprawdę imponującego. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to właśnie takie miejsce ‒ tutaj młodzi liderzy z całej Europy zacieśniają kontakty i tworzą idee dla wspólnego dobra, a doświadczeni przywódcy i charyzmatyczni mówcy inspirują młodszych do działania. Spotkaj się z wybitnymi politykami, naukowcami i biznesmenami, aby razem z nimi zastanowić się nad wyzwaniami czekającymi na współczesną Europę. Nie możesz przegapić takiej możliwości!

Ponad 400 młodych liderów z 35 państw Europy w wieku 18-30 lat spotka się w Nowym Sączu, aby debatować w gronie wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata.

Podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, do którego przylgnęły określenia „Davos ludzi młodych” i „Młoda Krynica”, przyszłe elity zdobywają wiedzę i przekazują ją innym. Weź udział w debatach, wykładach i profesjonalnych warsztatach. Dołącz do osób, które tworzą idee zmieniające perspektywy nowych pokoleń. Pozwól sobie mieć wpływ na decyzje podejmowane w sprawie przyszłości Europy. Zostań jeszcze bardziej zmotywowanym, bardziej kreatywnym liderem i sprawniej osiągaj własne cele!

Tegoroczny program Forum budujemy wokół tezy „Młody lider 4.0”, która będzie zawierać następujące aspekty:

 • Europa 4.0 – wizja Europy oczami młodych: wspólna sprawa czy interes jednostek
 • Edukacja 4.0 – innowacyjność młodego pokolenia
 • Rynek pracy 4.0
 • Gospodarka innowacji – wpływ na rozwój państwa i jednostki
 • Nowe technologie w informacji, komunikacji i kulturze
 • Spotkania i warsztaty z praktykami biznesu

Termin i miejsce

 • 3-7 września 2018 – Nowy Sącz (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, ul. Zielona 27)/Krynica-Zdrój

Organizator

 • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
 • Instytut Studiów Wschodnich
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Partnerzy

 • Małopolska – Główny Partner Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
 • Nowy Sącz – Miasto Gospodarz

Wydarzenie, dzięki któremu każdy może znaleźć coś dla siebie

Bez względu na to, czy jesteś młodym naukowcem, politykiem, czy biznesmenem ‒ udział w Forum może nadać tempa Twojej karierze, przybliżyć Cię do wyznaczonego celu, pozwolić Ci na nawiązanie ciekawych kontaktów z przedstawicielami wielu krajów i organizacji oraz całkowicie odmienić Twoje życie.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to:

 • możliwość nawiązania kontaktu z młodymi liderami z całej Polski oraz z zagranicy;
 • nowa wiedza przydatna w życiu zawodowym i społecznym;
 • inspiracja do działania i mnóstwo kreatywnych pomysłów;
 • nowe projekty i wspaniała motywacja do ich realizacji;
 • możliwość uczestniczenia w jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń ekonomicznych;
 • bogata lista gości specjalnych i prelegentów;
 • nowy format – Poranna kawa z praktykami nauki, mediów, polityki i biznesu ­‒ najlepsi w swoich dziedzinach eksperci ujawniają tajniki swojego sukcesu
 • niezapomniane wrażenia i znajomości – nierzadko na bardzo długo

Daj sobie szansę na zostanie młodym liderem!

Więcej informacji na stronie www.forum-leaders.eu

]]>
http://www.forum-ekonomiczne.pl/13-forum-ekonomiczne-mlodych-liderow/feed/ 0