Piotr Korytkowski – prezydent Konina o idei Smart City podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Inteligentne zarządzanie miastem to koncepcja, nad którą pracują przedstawiciele wielu środowisk - od samorządów po komercyjne korporacje. Idea jest…