Kolej na rozwój


We wrześniu i październiku podpisane zostały umowy na dostawę nowego taboru na łączną kwotę ponad 255 milionów złotych (netto).