Relacja z wydarzenia online pt. Zielona energia – przyszłością Twojej gminy. Dobre praktyki w procesie zakupu energii


W ramach Akademii Samorządowej ISW zorganizował webinarium poświęcone tematyce zamówień publicznych polegających na zakupie energii pochodzącej z…

Samorządy podejmują wyzwanie zeroemisyjności


W obliczu niekorzystnych zmian klimatu, polskie samorządy podjęły się niełatwego zadania opracowania koncepcji przeciwdziałania degradacji środowiska…