Duch innowacji w norweskich regionach


Prawie 90 % norweskich władz gminnych i regionalnych było inicjatorami procesów innowacyjnych w ostatnich czterech latach – wynika z badania…

Szpital przyszłości – innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia [RELACJA]


W ramach ścieżki - Innowacje - podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu odbyło się spotkanie osób związanych z branżą medycyny i nowych technologii.…

Start-upy. Chwalić i co dalej? [RELACJA]


Wysoka wartość start-upów w odniesieniu do tworzenia oraz wdrażania innowacyjnych pomysłów jest niezaprzeczalna. Małe firmy są pełne pomysłów, które…

Węgierski minister stanu innowacji i technologii Zsigmond Perenyi gościem IV Forum Przemysłowego w Karpaczu


Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania to temat, który znajdzie się wśród dyskusji podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu. Udział w nim…

Start-upy. Chwalić i co dalej? Jak skutecznie wdrażać innowacyjne pomysły małych przedsiębiorców na skalę krajową?


Podczas tegorocznego IV Forum Przemysłowego w Karpaczu poruszone zostanie całe spektrum tematów związanych z najnowszymi trendami, które zaobserwować…

Open Innovation 2.0 – czy UE jest w stanie konkurować innowacyjnością z Azją?


Koncepcja Open Innovation polega na tym, że przedsiębiorstwa nie powinny polegać wyłącznie na wynikach własnych prac badawczo-rozwojowych, ale…

„United we stand”, czyli jak parki przemysłowe i technologiczne stały się motorem rozwoju


W ramach IV Forum Przemysłowego w Karpaczu zaplanowana została debata poświęcona działalności na terenie naszego kraju parków przemysłowych i…

O innowacjach w energetyce podczas IV Forum Przemysłowego


Energia jest prawdopodobne najważniejszym czynnikiem postępu cywilizacyjnego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zapotrzebowanie na nią zwiększa się z…

Nauka napędza innowacje – przedsiębiorczość na uczelniach


Najsilniejsze gospodarki świata przodują w nakładach na badania naukowe i wdrażanie najnowszych technologii. Globalizacja, dynamiczne zmiany…

Innowacyjna gospodarka kluczem do sukcesu na globalnym rynku


Dla rozwoju gospodarczego każdego kraju innowacyjność jest niezwykle ważna, a najlepszym sposobem jej wdrażania jest stopniowa modernizacja,…

Tomas Matraia gościem XII Forum Europa-Ukraina


Dyrektor strategicznej grupy doradczej The AdWisers potwierdził swój udział w obradach XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki? – DEBATA


Do debaty wokół tak postawionego pytania Instytut Studiów Wschodnich zaprosił uznanych ekspertów reprezentujących sektor medyczny, sferę badawczą…