Stanisław Karczewski w dyskusji o Polsce na arenie międzynarodowej i w Europie


O polskiej strategii budowania interesów na arenie międzynarodowej oraz możliwych postawach Europy w obliczu globalnej rywalizacji będzie mówił…

Polonijne Forum Ekonomiczne podczas XXIX Forum Ekonomicznego


Po raz kolejny w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych,…

POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE


Po raz kolejny w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych,…

Forum Polonijne w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy


Po raz pierwszy w historii Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk…