Forum Ochrony Zdrowia kolejny raz częścią Forum Ekonomicznego


Forum Ekonomiczne to najbardziej prestiżowe spotkanie liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach programu…

Forum Ochrony Zdrowia 2018


Forum Ochrony Zdrowia od ponad 8 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak…

Forum Ochrony Zdrowia – plany na 2018 rok


Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy zostało…

Forum Ochrony Zdrowia


Posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia z udziałem Ministra Konstantego Radziwiłła


Forum Ochrony Zdrowia od siedmiu już lat, jest ważnym miejscem w dyskusji nad kształtem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Minister Zdrowia Konstanty…

Podsumowanie Forum Ochrony Zdrowia


Od sześciu lat Forum Ochrony Zdrowia stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego. Forum Ochrony Zdrowia pozwala szerzej spojrzeć na system…