Forum Ochrony Środowiska 2019


W ramach tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Ochrony Środowiska. Dyskusje będą koncentrować się wokół: ochrony środowiska,…