Forum III wieku


FORUM III WIEKU jest miejscem inspirujących debat, spotkań, warsztatów oraz wymiany doświadczeń na temat zmian demograficznych i starzenia się…

Forum III Wieku


Forum III Wieku jest miejscem, gdzie chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i…