Otwarta rekrutacja na praktyki w trakcie XIII Forum Europa-Ukraina


Forum Europa-Ukraina organizowane jest od 2007 roku. Podczas tegorocznej, już trzynastej edycji (4-5 lutego, Rzeszów) dyskusje toczyć się będą wokół…

Polska azylem medycznym dla Ukrainy?


Polska i Ukraina jako bliskie kraje są podobne kulturowo i społecznie, ale zdecydowanie różne w przyjętych standardach opieki medycznej, również tej…

Wyzwania przed rynkiem energii elektrycznej w regionie


Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajach Europy Zachodniej wypiera tradycyjne metody produkcji. Nie ustają również…

Wojna na Ukrainie a europejskie poczucie bezpieczeństwa (relacja)


Problem Ukrainy realnie wpływa na bezpieczeństwo innych państw Europy. Rosyjskie oddziaływanie jest wielopłaszczyznowe i nie sprowadza się wyłącznie…

Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności. Czy można zachować spójność transatlantycką? (relacja)


Odmienne punkty widzenia, różnice w percepcji determinowane położeniem geograficznym, potencjalny wpływ Brexitu oraz koncepcje dotyczące kształtu…

Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Czy będzie istniała możliwość kolejnego rozszerzenia UE? (relacja)


Tematem, który wielokrotnie przewijał się w licznych panelach dyskusyjnych XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, jest przyszłość Europy po wyborach…

Wojna nowej generacji (relacja)


Głównym założeniem panelu dyskusyjnego pod tytułem "Wojna Nowej Generacji", który odbył się podczas drugiego dnia tegorocznego Forum Europa-Ukraina…

Polityka energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsekwencje projektu Nord Stream 2


Nord Stream 2 to kluczowy projekt z perspektywy polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Rosja i Niemcy mocną prą do zbudowania rur przesyłowych,…

Czy można uchronić gospodarkę przed populizmem? Wyzwania dla regionu i całego kontynentu (relacja)


Populizm to jedno z największych obecnie zagrożeń społecznych i politycznych. Coraz częściej pojawia się także w sferze gospodarczej. Czy można się…

Ukraińskie wybory w 2019 roku. Wyzwanie dla Europy i Ukrainy? (relacja)


Pod koniec marca Ukraińcy pójdą do lokali wyborczych, by wybrać prezydenta kraju, a już jesienią - parlament. Jakie szanse i zagrożenia niesie ze…

Sesja „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych” (relacja)


Jak państwa Europy Środkowej i Wschodniej mogą zintensyfikować współpracę regionalną i jaki cel ma jej przeświecać — na XII Forum Europa-Ukraina w…

Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a Bezpieczeństwo Europy? (relacja)


Głównym punktem dyskusji była kwestia bezpieczeństwa Gruzji i Ukrainy oraz wpływ, jaki może ona mieć dla ogólnego bezpieczeństwa całej Europy. Choć…