Sesja plenarna: Silny samorząd fundamentem demokracji


Przed samorządami coraz trudniejsze zadania, a nie pomaga im kryzys zachodniej demokracji. Ludzie coraz częściej chcą silnej władzy centralnej.…

Rola miast portowych w dzisiejszej Europie


Rozwój nowych technologii wpływa na infrastrukturę transportową w Europie. Tradycyjne rozwiązania jak transport morski muszą się rozwijać, by nie…

Samorząd a niezależne media lokalne


O tym, czy istnieje niezależność mediów, o sposobach finansowania lokalnych wydawnictw i nadawców podczas V EKS rozmawiali politycy, samorządowcy,…

Instytucje kultury a samorząd lokalny – współpraca na rzecz mieszkańców


Panel dotyczył różnych aspektów działalności kulturalnej: jej różnych uwarunkowań i celów w zależności między innymi od wielkości jednostki…

Silny wizerunek regionu – jak przyciągnąć kapitał?


Jakość życia mieszkańca i jego zadowolenie to najważniejsza marka regionu. Obecnie miasta przestają być dla mieszkańców, a zaczynają być dla…

Strategia zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego


Polisy to dla samorządów szansa na ograniczenie wydatków na pokrywanie strat. Wymagają jednak równowagi między ceną polisy a gospodarnością.

Kultura w aktywizacji mieszkańców i budowaniu wspólnoty lokalnej


Instytucje kultury są jedną z niewielu form społeczno-kulturalnej aktywizacji i integracji mieszkańców szczególnie w małych miastach.

„Społeczeństwo plus” jak pomóc i nie zaszkodzić?


Na ile programy z pakietu Społeczeństwo plus są w stanie przynieść realną pomoc? Gzie leży granica pomiędzy pomocą a nauką samodzielności i…

Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST


Województwo Mazowieckie ma ponad pół miliona „migrantów” czyli pacjentów z innych regionów. Z kolei łódzkie produkuje największą liczbę pacjentów…

Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość


W 2018 r. nastąpił spadek zadłużenia placówek służby zdrowia oraz, co szczególnie optymistyczne, zdecydowanie wzrosła liczba zatrudnionych…

Nagrody V Europejskiego Kongresu Samorządów rozdane


Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla lokalnych władz zakończyła pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Samorządów. W sumie…

Efektywne zarządzanie biznesem komunalnym – czy jest możliwe?


Tematem panelu była trudna sztuka dobrego zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi i problemy związane z finansowaniem i inwestycjami.